IELTS Planet - Học IELTS online

Tự học IELTS

04

Th7'18

Cách sử dụng dấu phẩy ngược và dấu ngoặc kép – Tự học IELTS

Dấu phẩy ngược có thể có một ngoặc – ‘x’ – hoặc là hai ngoặc – “x” -. Cũng còn …

Đọc thêm

03

Th7'18

10 chiến lược học tập và mẹo từ giáo viên tiếng Anh (P2) – Tự học IELTS

       6. Đặt mục tiêu và thời gian cho việc học ngôn ngữ Mục tiêu rất quan trọng. …

Đọc thêm

03

Th7'18

10 chiến lược học tập và mẹo từ giáo viên tiếng Anh (P1) – Tự học IELTS

Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu có bí quyết học ngoại ngữ không? Có lẽ có một số thiết …

Đọc thêm

02

Th7'18

Sử dụng dấu câu trong câu trực tiếp – Tự học IELTS

Trong các báo cáo và câu chuyện, tác giả thường muốn kể cho người đọc nghe một điều mà người …

Đọc thêm

02

Th7'18

20 trạng từ chỉ cách thức giúp câu trở nên thú vị hơn (P4) – Tự học IELTS

       14. Poorly Trạng từ “poorly” KHÔNG có nghĩa là bạn không có tiền. Thay vào đó, nó …

Đọc thêm

02

Th7'18

20 trạng từ chỉ cách thức giúp câu trở nên thú vị hơn (P3) – Tự học IELTS

       9. Frantically Nếu bạn thực hiện một điều gì đó “frantically,” điều đó có nghĩa là bạn …

Đọc thêm

30

Th6'18

Dấu câu trong các từ viết tắt – Tự học IELTS

Mọi người thường không chắc chắn về việc có sử dụng toàn bộ các dấu chấm/ dấu ngắt câu trong …

Đọc thêm

28

Th6'18

Phân biệt từ “Serve” và “Service” – Tự học IELTS

  “Serve” và “Service” khi ở dạng động từ, chúng đều có nghĩa là phục vụ, cung cấp, nhưng trong …

Đọc thêm

27

Th6'18

Cách sử dụng từ “like” trong tiếng Anh – Tự học IELTS

“Like” là một trong những từ được sử dụng nhiều nhất nhất trong tiếng Anh – nhưng khi bạn mới …

Đọc thêm

27

Th6'18

Động từ tường thuật trong tiếng Anh (P4) – Tự học IELTS

Động từ tường thuật trong câu khẳng định        1. Explain + that  >> Explain + danh từ …

Đọc thêm

27

Th6'18

Động từ tường thuật trong tiếng Anh (P3) – Tự học IELTS

Động từ tường thuật khi tranh cãi & sắc thái mạnh        1. Admit + that Khi bạn …

Đọc thêm

27

Th6'18

Động từ tường thuật trong tiếng Anh (P2) – Tự học IELTS

       4. Ask + someone + if/whether  >> Ask + someone + từ để hỏi Chúng ta sử …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016