IELTS Planet - Học IELTS online

Tự học IELTS

27

May'18

10 lỗi giới từ thường gặp của nhiều người học tiếng Anh (P2) – Tự học IELTS

       4. for một khoảng thời gian *I’ve been working here since five years Bạn sử dụng “for” …

Read More

27

May'18

10 lỗi giới từ thường gặp của nhiều người học tiếng Anh (P1) – Tự học IELTS

Một giới từ là một từ rất phổ biến như at, for, in, on, và to, được từ điển định …

Read More

27

May'18

6 thành ngữ liên quan đến “Book” – Tự học IELTS

Hôm nay, tôi sẽ đưa cho bạn 6 thành ngữ liên quan đến Book. Sử dụng thành ngữ này để …

Read More

23

May'18

Học từ vựng IELTS qua video – Tự học IELTS

Nếu bạn đang có dự định thi IELTS, nhiều khả năng rằng bạn sẽ cảm thấy hơi lo lắng về …

Read More

23

May'18

Bảng tóm tắt các loại câu điều kiện – Tự học IELTS

Chúng ta đã quen với việc sử dụng các câu điều kiện trong tiếng Anh, nhưng bạn đã bao giờ …

Read More

23

May'18

Từ vựng về sự tuân thủ chuẩn mực – Tự học IELTS

Tại nơi làm việc, bạn được yêu cầu phải comply with formal rules (tuân thủ các qui tắc đã được …

Read More

22

May'18

Thì hiện tại tiếp diễn mô tả dự định tương lai – Tự học IELTS

Nói về tương lai bằng tiếng Anh Nhiều học sinh chỉ sử dụng will hoặc going to để diễn tả …

Read More

22

May'18

20 trạng từ chỉ cách thức giúp câu trở nên thú vị hơn (P2) – Tự học IELTS

       3. Calmly Nếu bạn làm điều gì một cách “calmly”, điều đó có nghĩa là bạn thực …

Read More

22

May'18

20 trạng từ chỉ cách thức giúp câu trở nên thú vị hơn (P1) – Tự học IELTS

Trạng từ miêu tả động từ và tính từ, trạng từ chỉ cách thức cho thấy một hành động được …

Read More

21

May'18

Học thành ngữ từ A-Z – Tự học IELTS

Theo nghĩa đen, thành ngữ không có nghĩa. Chúng thường có những nghĩa khác nhau từ định nghĩa của những …

Read More

21

May'18

Sử dụng mệnh đề quan hệ tốt hơn – Tự học IELTS

Mục đích của bài viết này là để cho bạn thấy một số cách bạn có thể sử dụng các …

Read More

20

May'18

Tại sao “The” là từ quan trọng trong tiếng Anh? – Tự học IELTS

Hãy đọc các quy tắc ngữ pháp và từ vựng có ích trong tiếng Anh. Bạn muốn cải thiện phát …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016