IELTS Planet - Học IELTS online

Tự học IELTS

12

Jul'18

Cách sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc vuông – Tự học IELTS

       1. Dấu ngoặc tròn Dấu ngoặc tròn (còn được gọi là dấu ngoặc đơn, đặc biệt là …

Read More

10

Jul'18

Cách sử dụng “In” và “Into” (P2) – Tự học IELTS

       3. Into và In To “Hầu như việc lựa chọn giữa 2 từ này rất đơn giản”. >> …

Read More

10

Jul'18

Cách sử dụng “In” và “Into” (P1) – Tự học IELTS

Giới từ “in” thường được sử dụng rộng rãi đề cập đến vị trí ở bên trong một cái gì …

Read More

10

Jul'18

Cách học tiếng Anh từ bài hát – Tự học IELTS

Tôi cá là bạn đã thử học ngoại ngữ từ bài hát yêu thích của bạn. “Despacito”, có ai không? …

Read More

09

Jul'18

Cách sử dụng từ tượng thanh (Onomatopoeia) – Tự học IELTS

Boom! Crunch! Pop! Onomato . . . là gì? Khó đánh vần nhưng dễ sử dụng, một từ tượng thanh …

Read More

09

Jul'18

Lời khuyên hàng đầu cho việc học tiếng Anh nhanh hơn – Tự học IELTS

Khi hỏi nhiều người cách tốt nhất để học một ngôn ngữ một cách nhanh chóng là gì, và họ …

Read More

08

Jul'18

Sự nhầm lẫn “Because” và “Because of” và cách dùng của chúng – Tự học IELTS

Nhiều học sinh viết câu sai trong bài viết của họ và thậm chí dùng “because” (bởi vì) không đúng. …

Read More

08

Jul'18

Từ dễ nhầm lẫn: Throes and Throws – Tự học IELTS

  Từ throes và throw là hai từ đồng âm: chúng được phát âm giống nhau nhưng có nghĩa khác …

Read More

05

Jul'18

Làm thế nào để không quên từ vựng khi học tiếng Anh? – Tự học IELTS

Bài báo này không hẳn là về cách nhớ từ vựng khi học ngoại ngữ. Nếu bạn quan tâm đến …

Read More

05

Jul'18

Cách sử dụng từ ghép đúng cách – Tự học IELTS

Khi hai từ được sử dụng cùng nhau để tạo ra một ý nghĩa mới, một từ ghép được hình …

Read More

04

Jul'18

Cách sử dụng dấu phẩy ngược và dấu ngoặc kép – Tự học IELTS

Dấu phẩy ngược có thể có một ngoặc – ‘x’ – hoặc là hai ngoặc – “x” -. Cũng còn …

Read More

03

Jul'18

10 chiến lược học tập và mẹo từ giáo viên tiếng Anh (P2) – Tự học IELTS

       6. Đặt mục tiêu và thời gian cho việc học ngôn ngữ Mục tiêu rất quan trọng. …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016