IELTS Planet - Học IELTS online

Tự học IELTS

03

Jul'18

10 chiến lược học tập và mẹo từ giáo viên tiếng Anh (P1) – Tự học IELTS

Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu có bí quyết học ngoại ngữ không? Có lẽ có một số thiết …

Read More

02

Jul'18

Sử dụng dấu câu trong câu trực tiếp – Tự học IELTS

Trong các báo cáo và câu chuyện, tác giả thường muốn kể cho người đọc nghe một điều mà người …

Read More

02

Jul'18

20 trạng từ chỉ cách thức giúp câu trở nên thú vị hơn (P4) – Tự học IELTS

       14. Poorly Trạng từ “poorly” KHÔNG có nghĩa là bạn không có tiền. Thay vào đó, nó …

Read More

02

Jul'18

20 trạng từ chỉ cách thức giúp câu trở nên thú vị hơn (P3) – Tự học IELTS

       9. Frantically Nếu bạn thực hiện một điều gì đó “frantically,” điều đó có nghĩa là bạn …

Read More

30

Jun'18

Dấu câu trong các từ viết tắt – Tự học IELTS

Mọi người thường không chắc chắn về việc có sử dụng toàn bộ các dấu chấm/ dấu ngắt câu trong …

Read More

28

Jun'18

Phân biệt từ “Serve” và “Service” – Tự học IELTS

  “Serve” và “Service” khi ở dạng động từ, chúng đều có nghĩa là phục vụ, cung cấp, nhưng trong …

Read More

27

Jun'18

Cách sử dụng từ “like” trong tiếng Anh – Tự học IELTS

“Like” là một trong những từ được sử dụng nhiều nhất nhất trong tiếng Anh – nhưng khi bạn mới …

Read More

27

Jun'18

Động từ tường thuật trong tiếng Anh (P4) – Tự học IELTS

Động từ tường thuật trong câu khẳng định        1. Explain + that  >> Explain + danh từ …

Read More

27

Jun'18

Động từ tường thuật trong tiếng Anh (P3) – Tự học IELTS

Động từ tường thuật khi tranh cãi & sắc thái mạnh        1. Admit + that Khi bạn …

Read More

27

Jun'18

Động từ tường thuật trong tiếng Anh (P2) – Tự học IELTS

       4. Ask + someone + if/whether  >> Ask + someone + từ để hỏi Chúng ta sử …

Read More

26

Jun'18

Tìm hiểu về thán từ – Tự học IELTS

Ouch! Oh my! Wow! Yikes! Nếu bạn đã từng thốt lên bất kỳ từ nào ở trên, bạn đã sử …

Read More

25

Jun'18

Hiểu thêm về dấu đầu dòng – Tự học IELTS

Dấu đầu dòng được sử dụng để thu hút sự chú cho các thông tin quan trọng trong tài liệu …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016