IELTS Planet - Học IELTS online

Tự học IELTS

08

Oct'18

Thành ngữ:  Doanh Nghiệp – Làm việc (P4) – Tự học IELTS

       42. dream ticket (hợp ý, niềm vui) Thành ngữ ám chỉ hai người làm việc tốt với …

Read More

08

Oct'18

Thành ngữ:  Doanh Nghiệp – Làm việc (P3) – Tự học IELTS

       28. corner the market (đầu cơ tích trữ)   Nếu một công ty muốn thống trị một …

Read More

08

Oct'18

Thành ngữ: Doanh Nghiệp – Làm việc (P2) – Tự học IELTS

       16. business as usual (công việc trở lại như trước) Công việc làm trở lại trạng thái …

Read More

08

Oct'18

Sự lưu loát không chỉ dành cho kỹ năng Nói – Tự học IELTS

Sự Lưu loát là một vấn đề phổ biến mà nhiều thí sinh thi IELTS phàn nàn. Trong các buổi …

Read More

04

Oct'18

18 quy tắc viết hoa trong tiếng Anh – Tự học IELTS

Hướng dẫn về các quy tắc viết hoa này đặc biệt dành cho những người học tiếng Anh như ngôn …

Read More

02

Oct'18

Cách trả lời các câu hỏi khó – Tự học IELTS

         1. Trả lời câu hỏi Đôi khi trong kỳ thi IELTS Speaking bạn sẽ được cho …

Read More

01

Oct'18

Từ vựng IELTS chủ đề: Gia đình, Du lịch và Công việc (P2) – Tự học IELTS

       5. Từ vựng đàm thoại IELTS: Du lịch và Các địa danh Du lịch và các địa …

Read More

01

Oct'18

Từ vựng IELTS chủ đề: Gia đình, Du lịch và Công việc (P1) – Tự học IELTS

Bạn có phân biệt được “immediate family” và “extended family”? Còn sự khác biệt giữa “career” và “occupation”? Trong bài …

Read More

01

Oct'18

Thi IELTS: thất bại thì làm lại – Tự học IELTS

  Có một câu tục ngữ phổ biến có nội dung “Cùng tắc biến, biến tắc thông”. Nói cách khác, …

Read More

30

Sep'18

Các yếu tố dẫn đến thành công trong kỳ thi IELTS – Tự học IELTS

       1. Thực hành “Thực hành, thực hành, và thực hành.” – Abdulmalik “Thực hành tập trung vào …

Read More

27

Sep'18

Quản lý thời gian trong bài thi IELTS – Tự học IELTS

Quản lý thời gian là kỹ năng quan trọng trong kỳ thi IELTS. Toàn bộ bài thi IELTS kéo dài …

Read More

26

Sep'18

Từ vựng chủ đề giáo dục – Tự học IELTS

Bạn có thể sẽ được hỏi về việc học của mình trong suốt Phần 1, bạn có thể phải nói …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016