IELTS Planet - Học IELTS online

Tự học IELTS

03

Apr'18

So và Such (dùng để nhấn mạnh) – Tự học IELTS

“So” và “such” thường được dùng sai trong tiếng Anh. Cả “so” và “such” đều được dùng để thể hiện …

Read More

02

Apr'18

Từ lóng thời kỳ Victoria ?! – Tự học IELTS

Tiếng Anh là một ngôn ngữ khá cổ và đã thay đổi rất nhiều qua hàng thế kỷ. Cụ thể …

Read More

02

Apr'18

Thành ngữ chỉ mùa xuân – Tự học IELTS

Xuân đã đến rồi, vì thế chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn (hoặc nhắc lại) vài thành ngữ về …

Read More

02

Apr'18

Mệnh đề tính ngữ – Tự học IELTS

Mệnh đề tính ngữ là một phần rất quan trọng trong tiếng Anh, và thành thạo phần này sẽ giúp …

Read More

30

Mar'18

Lời khuyên về việc học từ vựng (P2) – Tự học IELTS

Sự Kết hợp Tôi thực sự khuyên bạn nên học cách dùng từ kết hợp một cách hiệu quả (lời khuyên mạnh …

Read More

30

Mar'18

Lời khuyên về việc học từ vựng (P1) – Tự học IELTS

Những lời khuyên và điểm quan trọng xem xét việc học từ vựng mới cho kì thi IELTS sau đây …

Read More

28

Mar'18

Sự khác biệt giữa “Win”, “Earn” và “Gain” – Tự học IELTS

3 từ vựng này rất dễ bị nhầm lẫn, không chỉ trong văn nói mà còn trong cả bài thi IELTS …

Read More

28

Mar'18

Cách sử dụng câu hỏi đuôi – IELTS Speaking

1. Câu hỏi đuôi là gì? Câu hỏi đuôi là dạng câu hỏi ngắn đứng sau câu khẳng định, thường …

Read More

28

Mar'18

15 thành ngữ giúp bạn nói chuyện như người bản xứ – Tự học IELTS

Thành ngữ là một cụm từ hoặc một cách biểu đạt cố định mang nghĩa ẩn dụ hoặc nghĩa đen. …

Read More

27

Mar'18

Các từ lóng phổ biến ở Mỹ bạn chắc chắn đã nghe qua! – Tự học IELTS

“Có muốn thoải mái hơn khi đến Mỹ không?” Đương nhiên, bạn rất muốn dành thời gian luyện tập tiếng …

Read More

26

Mar'18

Danh động từ và động từ nguyên mẫu (P2) – Tự học IELTS

Nguyên tắc #4: Cả hai đều có thể dùng làm tân ngữ nhưng thể hiện ý nghĩa khác nhau Đôi …

Read More

26

Mar'18

Danh động từ và động từ nguyên mẫu – Tự học IELTS

Rất khó xác định khi nào nên sử dụng danh động từ hay động từ nguyên mẫu phải không nào! …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016