IELTS Planet - Học IELTS online

Tự học IELTS

18

Jan'18

4 quyển từ điển mà người học tiếng Anh nào cũng cần – Tự học IELTS

Từ “dictionary” (từ điển) có gốc Latin “dictio” (“tục ngữ”). Trong hầu hết các loại từ điển thì từ ngữ …

Read More

16

Jan'18

Bạn biết gì về danh từ không đếm được? – Tự học IELTS

Khó tin rằng, việc sử dụng nhầm lẫn giữa danh từ đếm được (countable nouns) và không đếm được (uncountable …

Read More

16

Jan'18

Công cụ học IELTS – Tự học IELTS

Làm gì để chuẩn bị cho kì thi IELTS nhỉ? Với những công cụ thích hợp với việc tự học …

Read More

16

Jan'18

25 từ lóng thú vị của người Úc (P3) – IP Share

18. Sook: hờn dỗi. Nếu ai đó gọi bạn là sook, có thể là vì họ nghĩ bạn đang whinging (than …

Read More

16

Jan'18

25 từ lóng thú vị của người Úc (P2) – IP Share

11. Ripper: really great (rất tuyệt vời) 12. Roo: Con kangaroo con, khi nó vẫn còn ở trong túi, còn …

Read More

15

Jan'18

25 tiếng lóng người học tiếng Anh cần biết (P2) – Tự học IELTS

7. Fender Bender: Tai nạn nhỏ, không nghiêm trọng >> “The accident was just a fender bender and no one was …

Read More

15

Jan'18

10 blog tuyệt vời cho việc học tiếng Anh (P2) – Tự học IELTS

6. My English Teacher.eu ‘My English Teacher.eu’ khiến bạn cảm thấy hứng thú ngay từ đầu. Blog có một bố …

Read More

15

Jan'18

8 quy tắc nhấn trọng âm giúp bạn giao tiếp tốt hơn (P3) – Tự học IELTS

5. Các từ kết thúc bằng “ic,” “sion” và “tion” Quy tắc: Khi một từ kết thúc bằng “ic” ,“sion” hoặc “tion”, trọng …

Read More

15

Jan'18

8 quy tắc nhấn trọng âm giúp bạn giao tiếp tốt hơn (P2) – Tự học IELTS

Sau khi đã tìm hiểu về tầm quan trọng của việc nhấn nhá âm trong khi nói tiếng Anh, bạn …

Read More

15

Jan'18

8 quy tắc nhấn trọng âm giúp bạn giao tiếp tốt hơn (P1) – Tự học IELTS

Khi nói tiếng Anh trong giờ tự học IELTS Speaking, bạn nói các từ đều đều như nhau, hay bạn …

Read More

12

Jan'18

Cụm từ trong IELTS (P2) – Tự học IELTS

Còn đây là một ví dụ phức tạp hơn sử dụng từ “interest” để chỉ cho bạn thấy những kiểu …

Read More

12

Jan'18

Cụm từ trong IELTS (P1) – Tự học IELTS

Collocation là gì? Collocation (cụm từ) chỉ những từ (thường là hai hay ba từ) hay đi kèm với nhau. …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016