IELTS Planet - Học IELTS online

Tự học IELTS

20

Aug'18

Thời tiết – Từ vựng tiếng Anh trong các ví dụ (P1) – Tự học IELTS

Dưới đây là những từ được sử dụng để mô tả thời tiết từ những ngày có bão đến những …

Read More

20

Aug'18

7 Lời đồn mà bạn nên tránh để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS – Tự học IELTS

Bạn đang phải chuẩn bị cho kỳ thi IELTS? Đúng vậy Nhưng, khi bạn tiến hành chuẩn bị, bạn sẽ …

Read More

19

Aug'18

Cách học từ vựng nhanh và hiệu quả (P1) – Tự học IELTS

Luca Lampariello, một chuyên gia học ngôn ngữ , đã cống hiến phần lớn cuộc đời của mình cho việc …

Read More

16

Aug'18

Các thành ngữ và cách diễn đạt về thời gian trong tiếng Anh – Tự học IELTS

Các thành ngữ và cách diễn đạt sau đây nói về ‘thời gian’. Mỗi thành ngữ hoặc cách diễn đạt …

Read More

15

Aug'18

Tìm hiểu về các loại danh từ – Tự học IELTS

  Trong cuốn sách The Teacher’s Grammar Book (2005), James Williams thừa nhận rằng “định nghĩa danh từ là một …

Read More

14

Aug'18

9 lỗi gây xấu hổ mà công cụ kiểm tra chính tả bỏ sót – Tự học IELTS

Công cụ kiểm tra lỗi chính tả không thể luôn cứu bạn. Sau cùng thì một trong những mánh lới …

Read More

13

Aug'18

Phép so sánh, ví von trong tiếng Anh – Tự học IELTS

Ví dụ: Life is like a box of chocolates: you never know which one you’re going to get. (Cuộc đời …

Read More

12

Aug'18

Cách sử dụng dấu nháy đơn (’) – Tự học IELTS

Bạn đang phân vân khi nào thì sử dụng dấu nháy đơn? Rất nhiều người gặp khó khăn với dấu …

Read More

09

Aug'18

Tự học có thể giúp bạn đạt được 8.0 trong IELTS – Tự học IELTS

Hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện thành công của hai độc giả IELTS-Blog.com đã tự chuẩn …

Read More

08

Aug'18

Liên từ tiếng Anh – Nguyên nhân và Kết quả (P2) – Tự học IELTS

Liên từ: Kết quả        1. Therefore / Consequently / As a result Đây là những từ mang …

Read More

07

Aug'18

Cách học collocations hiệu quả – Tự học IELTS

       Collocation là gì? Collocation là hai hoặc nhiều từ thường đi cùng nhau. Những kết hợp này …

Read More

06

Aug'18

Câu hỏi tu từ cho người học tiếng Anh – Tự học IELTS

Các câu hỏi tu từ có thể được định nghĩa là những câu hỏi không thực sự cần thiết được …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016