IELTS Planet - Học IELTS online

IELTS Simon – Reading & Listening

509Học viên
 • Profile photo of Trần Hà Dương
 • Profile photo of ngothitonhu
 • Profile photo of minhthuysoshi3529
 • Profile photo of Tram Nguyen
 • Profile photo of Yeni
 • Profile photo of buimo2002

Welcome to Simon’s IELTS video course!

Giáo án khóa học

Listening
Listening – Lesson 1 – Information & tips MIỄN PHÍ 00:11:00
Listening – Lesson 2 – Examples & practice MIỄN PHÍ 00:15:00
Reading
Reading – Lesson 1 MIỄN PHÍ 00:02:00
Reading – Lesson 2 – Basic techniques, Gap-fill questions 00:22:00
Reading – Lesson 3 – true, false, not given – yes, no, not given 00:21:00
Reading – Lesson 4 – Paragraph headings 00:21:00
Reading – Lesson 5 – Which paragraph contains? 00:17:00
Reading – Lesson 6 – Multiple choice 00:21:00
Reading – Lesson 7 – Matching names 00:20:00
Reading – Lesson 8 – Short answers MIỄN PHÍ 00:08:00
Reading – Lesson 9 – Match sentence endings MIỄN PHÍ 00:11:00
Reading – Summary MIỄN PHÍ 00:07:00

Nhận xét khóa học

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

Không tìm thấy nhận xét nào cho khóa học này.

ĐĂNG KÝ HỌC
 • 1.100.000 đ
 • TRUY CẬP KHÔNG GIỚI HẠN
IELTS Planet - Học IELTS online 2016