IELTS Planet - Học IELTS online

IELTS Simon – Writing Task 1

487Học viên
 • Profile photo of Tannhu2013
 • Profile photo of hathuan03091997
 • Profile photo of Yeni
 • Profile photo of Lê Minh
 • Profile photo of Tran Hoang Canh
 • Profile photo of Do Thi Thanh Truc

Welcome to Simon’s IELTS video course!

Giáo án khóa học

Writing Task 1 – Lesson 1 – Question types, essay structure MIỄN PHÍ 00:07:00
Writing Task 1 – Lesson 2 – Line Graph 00:15:00
Writing Task 1 – Lesson 3 – Bar Chart 00:16:00
Writing Task 1 – Lesson 4 – Pie chart 00:16:00
Writing Task 1 – Lesson 5 – Table 00:13:00
Writing Task 1 – Lesson 6 – 2 different charts 00:15:00
Writing Task 1 – Lesson 7 – Process diagram 00:16:00
Writing Task 1 – Lesson 8 – Comparison diagram 00:17:00
Writing Task 1 – Summary MIỄN PHÍ 00:02:00

Nhận xét khóa học

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

Không tìm thấy nhận xét nào cho khóa học này.

ĐĂNG KÝ HỌC
 • 1.100.000 đ
 • TRUY CẬP KHÔNG GIỚI HẠN
IELTS Planet - Học IELTS online 2016