IELTS Planet - Học IELTS online

IELTS Simon – Writing Task 2

490Học viên
 • Profile photo of Yeni
 • Profile photo of Lê Minh
 • Profile photo of Tran Hoang Canh
 • Profile photo of Jun
 • Profile photo of Do Thi Thanh Truc
 • Profile photo of BeBe

Welcome to Simon’s IELTS video course!

Giáo án khóa học

Writing Task 2 – Lesson 1 – The Task MIỄN PHÍ 00:08:00
Writing Task 2 – Lesson 2 – Introductions 00:15:00
Writing Task 2 – Lesson 3 – Main paragraphs 00:16:00
Writing Task 2 – Lesson 4 – Conclusions MIỄN PHÍ 00:12:00
Writing Task 2 – Lesson 5 – Planning MIỄN PHÍ 00:15:00
Writing Task 2 – Lesson 6 – Opinion essay 00:16:00
Writing Task 2 – Lesson 7 – Discussion essay 00:17:00
Writing Task 2 – Lesson 8 – Problem and solution essay 00:17:00
Writing Task 2 – Lesson 9 – Two-part essay 00:16:00
Writing Task 2 – Lesson 10 – Agree or disagree MIỄN PHÍ 00:10:00
Writing Task 2 – Summary MIỄN PHÍ 00:02:00

Nhận xét khóa học

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

Không tìm thấy nhận xét nào cho khóa học này.

ĐĂNG KÝ HỌC
 • 1.100.000 đ
 • TRUY CẬP KHÔNG GIỚI HẠN
IELTS Planet - Học IELTS online 2016