IELTS Planet - Học IELTS online

Cụm từ trong IELTS (P1) – Tự học IELTS

alessio-mumbojumbo-444153


Collocation là gì?

Collocation (cụm từ) chỉ những từ (thường là hai hay ba từ) hay đi kèm với nhau. Có rất nhiều lý do về mặt ngữ pháp giải thích cho điều này, nhưng cũng có thể không có. Có lẽ là những cụm từ được sử dụng nhiều và dần dần nó trở nên đúng. Collocation là một trong những thứ quan trọng nhất cần được ôn luyện nhiều khi học tiếng Anh, đặc biệt là khi tự học IELTS. Dưới đây là một vài ví dụ cơ bản về sự liên kết giữa động từ và danh từ:

 • To make the bed / money / a noise
 • To catch a cold / a bus / a fish
 • To come late / on time / to a decision
 • To do homework / the shopping / nothing

Bạn không thể nói “do the bed” vì những từ này không kết hợp được với nhau.


Tại sao Collocation lại quan trọng trong kì thi IELTS?

Vì giám khảo sẽ đánh giá bạn dựa trên mặt này. Có người đã nói về từ vựng IELTS band 7 như sau: “Hãy dùng ít những từ phổ thông thay vào đó là các collocation”. Để đạt được band 7 với tiêu chuẩn này, bạn không chỉ cần bớt dùng những từ phổ thông đi mà còn phải tỏ ra rằng bạn biết những từ ngữ khác ít phổ biến hơn và thường xuyên sử dụng chúng. Tuy nhiên, nếu bạn không hiểu rõ chúng, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến bài viết và nói của bạn. Điều này rất quan trọng với mọi band điểm.


Làm sao để học collocation?

Collocation không phải là thứ gì đó mà bạn có thể ngồi xuống và nói “Nào, hôm nay tôi sẽ học collocation”. Điều quan trọng là khi bạn học từ mới, bạn hãy học luôn những từ mà thường đi kèm với nó. Việc này là bước cơ bản để học tiếng Anh. Ví dụ , bạn mới học tiếng anh và đang học từ “to have”. Bạn cần phải ghi lại trong vở và học những cụm từ như sau:

 • have lunch
 • have a bath
 • have a rest
 • have a meeting
 • have a haircut
 • have a drink
 • have a good time
 • have a relationship
 • have a holiday
 • have sympathy
 • have a problem

Vậy là bạn không chỉ học mình từ “have” mà bạn đang học các từ hay đi kèm với nó. Học từ mới theo cách này hiệu quả hơn là học từ đơn lẻ rất nhiều. Khi học từng từ đơn một, chắc chắn bạn sẽ mắc lỗi khi ghép các từ để tạo thành câu. 


Người dịch: Mai Anh

Nguồn: ieltsbuddy.com

January 12, 2018

0 responses on "Cụm từ trong IELTS (P1) - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016