IELTS Planet - Học IELTS online

Dạng bài Problem and Solution trong Task 2 (P3) – IELTS Writing

pexels-photo-53626


Ở mức độ câu, cấu trúc bài của bạn sẽ giống như thế này:

Mở bài

Câu 1 – Paraphrase lại đề bài

Câu 2- Phác thảo nội dung của bài viết (thông báo những gì bạn sẽ thảo luận trong bài viết của mình)

Đoạn văn về vấn đề

Câu 3 – Nêu ra vấn đề

Câu 4- Giải thích về vấn đề

Câu 5 – Hậu quả của vấn đề này là gì?

Câu 6 – Ví dụ

Đoạn văn về giải pháp

Câu 7- Nêu ra giải pháp

Câu 8- Giải thích cách nó sẽ giải quyết vấn đề

Câu 9- Ví dụ

Kết bài

Câu 10- Tóm tắt các luận điểm chính trong đoạn 2 và 3

Câu 11- Đưa ra dự đoán hoặc khuyến nghị


Vậy đấy! 11 câu trên có thể được sử dụng lặp đi lặp lại cho bất kỳ dạng bài Problem – Solution nào. Một số học sinh đã nhận xét rằng cấu trúc trên đây của tôi chỉ nêu ra một vấn đề và một giải pháp. Họ lo rằng như thế họ sẽ không viết đủ 250 từ. Theo kinh nghiệm của tôi, một vấn đề và một giải pháp là quá đủ để trả lời cho câu hỏi, nhưng nếu bạn thích, hãy viết thêm một cái nữa.

Tôi sẽ không viết về hai vấn đề và hai giải pháp vì như thế sẽ không thể triển khai và giải thích đủ cho ý tưởng của mình, hoặc không thì sẽ mất quá nhiều thời gian để viết. Hãy thử luyện tập viết và xem cách nào bạn sẽ thấy thoải mái nhất.


Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu kĩ hơn từng đoạn văn.

Mở bài

Mở bài sẽ có hai câu: một câu paraphrase câu hỏi của đề bài và một câu phác thảo nội dung chính của bài viết. Paraphrase đơn giản chỉ là viết lại câu với những từ khác sao cho vẫn giữ nguyên ý nghĩa của câu. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa và/hoặc thay đổi thứ tự của các từ trong câu.

  • Đề bài: Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century and sea levels are continuing to rise at alarming rates.

=> Paraphrase: Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically.


Như bạn thấy ở trên, tôi đã sử dụng các từ đồng nghĩa để thay đổi câu hỏi của đề bài nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa cho nó. Giám khảo sẽ đánh giá cao những bài viết có sử dụng kĩ năng này, thế nên bạn nên luyện tập nó thật nhiều.

Câu tiếp theo là câu phác thảo nội dung toàn bài. Nó sẽ cho giám khảo biết họ sẽ đọc gì được gì trong phần còn lại của bài luận của bạn. Câu văn này sẽ giúp giám khảo dễ dàng kiểm tra và hiểu được những gì mà bài viết của bạn sẽ trình bày. Do đó, bạn sẽ ăn điểm “coherence and cohesion” (liên kết và mạch lạc). Câu phác thảo nội dung của chúng ta nên giống như sau: This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution.

Cuối cùng, phần mở bài của chúng ta sẽ như thế này: Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically. This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution.

Cần lưu ý rằng phần mở bài này không có câu thesis statement (câu luận điểm). Đó là vì dạng bài này không đòi hỏi chúng ta phải nêu ý kiến. Tuy nhiên, dạng bài problem – solution trong IELTS Writing Task 2 đôi khi cũng yêu cầu bạn đưa ra ý kiến của mình, khi đó thì bạn vẫn cần thêm vào một câu thesis statement.


Xem Dạng bài Problem and Solution trong Task 2 (P2)


Người dịch: Lan Hương

Nguồn: ieltsadvantage.com

Tháng Hai 12, 2018

0 responses on "Dạng bài Problem and Solution trong Task 2 (P3) – IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016