IELTS Planet - Học IELTS online

Dạng bài True, False, Not Given – IELTS Reading

Bài viết này giải thích làm thế nào để trả lời dạng câu hỏi True, Falsse, Not Given trong bài thi IELTS Reading. Đầu tiên, bạn phải đọc những câu được đưa ra. Sau đó nhìn lại bài viết để xem câu đấy đúng, sai hay không được đề cập. Dưới đây là vài bí kíp và chiến thuật giúp bạn làm tốt những câu hỏi này!


clem-onojeghuo-206832


1. Chiến thuật để trả lời những câu hỏi này:

 • Các câu hỏi theo thứ tự của văn bản.
 • Đọc kỹ câu hỏi một cách cẩn thận để đảm bảo bạn hiểu rõ nghĩa.
 • Đọc lướt văn bản để tìm ra”key words” có trong các câu hỏi
 • Khi bạn tìm ra câu trả lời ở đâu, hãy đọc kỹ văn bản để xác định đó là T, F hay NG.
 • Các câu hỏi hay sử dụng các từ đồng nghĩa.

 

Hãy để ý các từ như “only”, “all”, “never”…. Ví dụ, nếu trong câu hỏi nói “some” và thực tế trong văn bản nói  ‘all’, thì đó là False (F).

 • Đừng dành nhiều thời gian để tìm câu trả lời cho một câu hỏi; có thể đáp án là NG, nếu bạn không thể tìm thấy nó.
 • Hãy đảm bảo bạn viết đúng kiểu đáp án. ‘yes’, ‘no’, ‘no information”‘ đôi khi cũng được sử dụng.

2. Ví dụ:

 • Chiles originate in South America and have been eaten for at least 9,500 years.

Đây là một số câu hỏi dạng này cho bạn luyện tập trả lời:

 1. Chiles come from South America – True
 2. People began eating Chiles in the last few centuries – False
 3. South Americans were the first people to start eating Chiles – Not Given

>> Câu 1 rõ ràng là đúng. Dễ nhận thấy rằng từ  ‘come from được dùng thay thế cho từ originates.

>> Câu 2 sai vì trong bài đưa ra thông tin là 9500 năm trước, không phải ít hơn 100 năm trước.

>> Câu ba không có trong văn bản, vì thế nó là Not Given. Bạn phải cực kì cẩn thận với điểm này trước khi có bất kì giả định nào về câu này. Mặc dù bạn có thể suy ra nhưng không có bất kì minh chứng nào cụ thể trong bài về việc này cả.

 


3. Luyện tập

Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời những câu hỏi:

Chilies

Chilies originate in South America and have been eaten for at least 9,500 years. Organised cultivation began around 5,400 BC. Christopher Columbus was the first European to encounter chilies, when he landed on the island of Hispaniola in 1492. He thought it was a type of pepper and called it the “red pepper”, a name still used today. After their introduction to Europe they were an immediate sensation and were quickly incorporated into the diet. From there they spread to Africa, India and East Asia.

The reason for the chili’s “hotness” lies in a chemical called Capsaisin. Capsaisin causes temporary irritation to the trigeminal cells, which are the pain receptors in the mouth, nose and throat. After the pain messages are transmitted to the brain, endorphins, natural pain killers, are released and these not only kill the pain but give the chili eater a short lived natural high. Other side effects include: an increased heart rate, a running nose and increased salivation and sweating, which can have a cooling effect in hot climates.

The reason for the presence of Capsaisin is thought to be to deter animals from eating the fruit. Only mammals feel the burning effects; birds feel nothing. As birds are a better method of distributing the seeds, which pass intact through their guts, Capsaisin would seem to be a result of natural selection.

The smaller chilies tend to be the hottest. This may reflect the fact that they tend to grow closer to the ground and are therefore more vulnerable to animals. The heat of a chili is measured on the Scoville scale. The hottest types such as the Habenero and the Scotch Bonnet rate between 100,000 and 300,000, the world famous Tabasco sauceÒ rates at 15,000 to 30,000, about the same as the Thai prik khee nu, while the popular Jalapeno is between 5,000 and 15,000. Powdered chili is 500 to 1,000 and the mild capsicins and paprikas can range between 100 and 0.


Câu 1:

 • Chilies became popular as soon as they were brought into Europe – True

After their introduction to Europe they were an immediate sensation and were quickly incorporated into the diet.

>>Hai câu ở trên cùng nghĩa. Có thể nhận ra một số từ đồng nghĩa sau đây:

 • Became popular = sensation
 • As soon as = immediately
 • Brought into = introduced

Câu 2:

 • Capsaisin causes significant damage to the mouth. – False

Capsaisin causes temporary irritation the trigeminal cells.

>> Trong văn bản nói significant damage, không giống với temporary irritation‘.


Câu 3

 • Chilies can be part of a birds diet – True

Only mammals feel the burning effects; birds feel nothing. As birds are a better method of distributing the seeds, which pass intact through their guts

>> Điều này đúng khi phần này trong bài đọc cho chúng ta biết rõ ràng là chim cảm thấy không có gì (khi chúng ăn) và chúng phân phối chúng xung quanh khi rời khỏi cơ thể. Vì vậy, rõ ràng ớt được ăn bởi chim. Nói cách khác, chúng có thể là một phần của chế độ ăn kiêng của chim.


Câu 4

 • All large chilies grow high off the ground – Not Given

The smaller chilies tend to be the hottest. This may reflect the fact that they tend to grow closer to the ground and are therefore more vulnerable to animals.

>> Văn bản cho biết rằng những cây ớt nhỏ phát triển gần mặt đất hơn. Tuy nhiên, câu hỏi cho rằng ‘tất cả các ớt lớn’. Không có bất kỳ thông tin nào để nói rằng tất cả chúng phát triển cao trên mặt đất. Vì vậy đáp án là Not Given.


Câu 5

 • People breed chilies for their heat – Not Given

The heat of a chili is measured on the Scoville scale.

>> Một lần nữa, đáp án là Not Given. Một số thông tin về nhiệt trong câu này và những câu tiếp theo có được cung cấp. Nhưng những câu ấy chỉ miêu tả chúng nóng như thế nàomà không nói rõ lí do tại sao gây giống chúng.


Người dịch: Mai Anh

Nguồn: ieltsbuddy

Tháng Ba 13, 2018

0 responses on "Dạng bài True, False, Not Given - IELTS Reading"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019