IELTS Planet - Học IELTS online

Đặng Thùy Linh – Overall 6.5: “Mình đã biết mình cần khắc phục những gì”

Dang Thuy Linh

Công việc hiện tại: Nhân viên kinh doanh

Bạn biết đến IELTS Planet bằng cách: Mình từng học thầy Vinh và anh Quang Thắng

Bạn bắt đầu học tại IELTS Planet: 1 – 3 tháng

Bạn đã tham gia khoá học: Chữa bài writing 1 tháng

Kết quả: Writing: 5.5 – Reading: 7.0 – Speaking: 6.5 – Listening: 6.0 – Overall: 6.5

Chia sẻ: 

Mình tâm đắc nhất về chất lượng bài chữa theo từng mục điểm rõ ràng. Mình học viết mà không có người chữa bài cho nên không biết mình yếu ở điểm nào và cần khắc phục ở điểm nào, nhờ IELTs planet chữa bài mình đã biết mình cần khắc phục những gì. Tuy nhiên, mình có không hài lòng về thời gian bài được chữa khá lâu, có khi mình phải viết mail nhắc. Mình dự kiến ôn để cải thiện thêm kĩ năng viết và đọc phục vụ cho việc học Master của mình

– Nếu bạn chưa từng biết đến và học IELTS Planet, thì hành trình học IELTS của bạn sẽ như thế nào? *

Mình sẽ mất thêm thời gian nghiên cứu trên mạng các tài liệu và phương pháp học, quan trọng là writing ko có ai chữa bài cũ thể cho mình. 

May 30, 2017

0 responses on "Đặng Thùy Linh - Overall 6.5: "Mình đã biết mình cần khắc phục những gì""

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016