IELTS Planet - Học IELTS online

“Danh từ hóa” bài viết trong IELTS – IELTS Writing

Bạn có thể thấy rằng trong tiếng Anh học thuật, chúng ta sử dụng danh từ nhiều hơn động từ. Ví dụ, chúng ta thường nói “development” hơn là “develop” hay “encouragement” thay vì “encourage”. Quá trình biến đổi một từ thành dạng danh từ của nó được gọi là sự danh từ hóa.


photo-1499957430036-41954fa8391d


1. Tại sao chúng ta phải danh từ hóa?

Danh từ hóa dễ làm cho bài viết của bạn trở nên hàn lâm, học thuật và ít mang tính cá nhân hơn – điều thường được yêu cầu ở phần thi IELTS Writing. Đúng là các câu chứa các động từ thì nghe có vẻ thú vị và mạnh mẽ hơn, nhưng những câu ấy lại không có được sự trang trọng của các câu được danh từ hóa. Ngoài ra danh từ hóa cũng cho phép văn phong của bạn đa dạng hơn. Thay vì lặp đi lặp lại từ hay một loại từ thường xuyên trong cả bài viết, danh từ hóa sẽ giúp bài viết của chúng ta được phong phú hơn.

Chẳng hạn, trong bài miêu tả biểu đồ, học sinh thường hay sử dụng rất nhiều những từ như “increase”. Nếu sử dụng danh từ hóa, chúng ta sẽ tránh được phải lặp từ như sau:

 • “The price increased dramatically between 1995 and 1997.”

>> “There was a dramatic increase in the price between 1995 and 1997.”

Hãy lưu ý rằng động từ được chuyển thành danh từ, và theo đó thì trạng từ cũng được chuyển thành tính từ.


2. Làm sao để danh từ hóa?

Đôi khí nó rất đơn giản như ở ví dụ trên – biến động từ thành danh từ và trạng từ thành tính từ. Tuy nhiên có những khi bạn cần phải sáng tạo hơn một chút. Ví dụ như, bạn nghĩ nên biến đổi “eating” thành từ gì? Bạn nên chuyển nó thành “consumption”.

 • “Children are eating more junk food”

>> “the increased consumption of junk food by children”

Hãy để ý xem, câu thứ hai nghe trang trọng hơn rất nhiều phải không? Nếu trong giao tiếp hằng ngày thì nghe sẽ rất lạ nếu sử dụng những từ như vậy, nhưng trong bài viết luận thì vô cùng phù hợp.


3. Hãy luyện tập nào

Hãy viết lại những câu văn sau đây bằng cách sử dụng danh từ hóa

 • Traffic accidents are dangerous.
 • People are using mobile phones more.
 • Children are getting less exercise.
 • Companies are slowly advertising more.
 • New products are not being introduced.

4. Đáp án

 • The danger of traffic accidents.
 • A drop in mobile phone use.
 • A decrease in the amount of exercise in children.
 • A gradual increase in the amount of advertising.
 • A halt to the introduction of new products.

Người dịch: Lan Hương

Nguồn dịch: ted-ielts

Tháng Hai 12, 2018

0 responses on ""Danh từ hóa" bài viết trong IELTS - IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016