fbpx
IELTS Planet - Học IELTS online

Điểm khác biệt giữa “to” và “for” – IELTS Speaking

Không nói:

 • “I’m studying every day for improve my English.”
  (Tôi học hành mỗi ngày để cải thiện vốn tiếng Anh.)

Nói:

 • “I’m studying every day to improve my English.”
  (Tôi học hành mỗi ngày để cải thiện vốn tiếng Anh.)

rawpixel-com-247360


Giới từ to for rất dễ lẫn lộn! Sau đây là một số nguyên tắc.


Sử dụng “to” trong các trường hợp sau:


       1. Địa điểm

 • “We’re going to Paris.”
  (Chúng tôi đến Paris.)

       2. Giờ giấc

 • “It’s a quarter to 2.”
  (Còn 15 phút nữa 2 giờ.)

       3. Khoảng cách

 • “It’s about ten miles from my house to the university.”
  (Nhà tôi cách trường đại học khoảng 10 dặm.)

       4. So sánh

 • “I prefer sleeping to working.”
  (Tôi thích ngủ hơn là làm việc.)

        5. Cho

 • “I gave the book to my sister.”
  (Tôi đưa sách của mình cho em gái tôi.)

       6. Động cơ/Nguyên nhân – với động từ

 • “I came here to see you.”
  (Tôi đến đây để gặp bạn.)

Sử dụng “for” trong các trường hợp sau:   


       1. Lợi ích

 • “Yogurt is good for your digestion.”
  (Sữa chua có lợi cho đường tiêu hóa.)

        2. Khoảng thời gian

 • “We’ve lived here for 2 years.”
  (Chúng tôi đã sống ở đây được 2 năm.)

        3. Lịch trình

 • “I made an appointment for May 3.”
  (Tôi xếp lịch hẹn vào ngày 3 tháng 5.)

       4. Đồng ý

 • “Are you for or against the development of nuclear weapons?”
  (Anh đồng ý hay phản đối phát triển vũ khí hạt nhân?)

        5. Làm việc gì để giúp đỡ ai

 • “Could you carry these books for me?”
  (Anh vác chồng sách này hộ tôi được không?)

       6. Động cơ/Nguyên nhân – với danh từ

 • “Let’s go out for a drink.”
  (Cùng đi uống gì đó nhé.)

       7. Chức năng – với động từ (thể -ing)

 • “A ladle is a big spoon used for serving soup.”
  (Cái muôi là loại muỗng to dùng để múc súp.)

Trong ví dụ #6, “to” “for” có thể được dùng để mô tả động cơ/nguyên nhân, nhưng “to” luôn đi cùng động từ, còn “for” luôn đi cùng danh từ. Sau đây là ví dụ:

 •  I came to New York  to work.
  (Tôi đến New York để làm việc.)
 •  I came to New York  for a new job.
  (Tôi đến New York vì công việc mới.)

Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: espressoenglish.net

Tháng Sáu 12, 2018

0 responses on "Điểm khác biệt giữa "to" và "for" - IELTS Speaking"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016