IELTS Planet - Học IELTS online

Đoán nghĩa từ qua ngữ cảnh (P1) – IELTS Reading

Trong kì thi đọc hiểu IELTS Reading bạn không thể tra từ bằng từ điển và không có thời gian để hiểu từng từ. Đây là lúc mà đoán nghĩa qua ngữ cảnh trở nên quan trọng. Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét:

  1. Đoán nghĩa qua ngữ cảnh thật chất là gì?
  2. Ví dụ để hiểu kĩ năng đó dùng thế nào.
  3. Tại sao kĩ năng này lại quan trọng đến thế?
  4. Những kĩ thuật hữu ích cho việc đoán nghĩa.
  5. Bạn có thể thử, thực hành việc đoán nghĩa.
  6. Đoán nghĩa từ theo ngữ cảnh thật chất là gì?

zachary-staines-65775


Khi bạn không hiểu một từ, bạn sẽ cần phải nhìn vào thông tin xung quanh từ đó trong các câu trước và sau từ khó, hoặc nhìn vào đoạn văn trước và sau để tìm ra ý tưởng mà từ đó có nghĩa. Ngữ cảnh được bao quanh bởi thông tin trong đoạn hoặc là chủ đề của đoạn. Những người bản ngữ cũng gặp vấn đề về hiểu nghĩa của từ ngữ từ những bài đọc trong IELTS, nhưng lại có thể đoán nghĩa một cách chính xác. Chủ đề của đoạn sẽ cho bạn ý tưởng để biết từ đó có nghĩa là gì.

>> Từ khóa chính: Bạn không cần phải hiểu từng từ một trong bài đọc IELTS.


1. Ví dụ của việc đoán nghĩa từ qua ngữ cảnh

Màu đen = ngữ cảnh , Đỏ = Từ không biết

  • The emergency engineers worked on the project for almost two days without a break By the end of it all, the team were completely drained, after that everyone went home and slept for most of the day.

Các kỹ sư khẩn cấp làm việc cho dự án gần hai ngày mà không nghỉ ngơi, cho đến khi tất cả mọi người đều mệt mỏi (drained), sau đó mọi người về nhà và ngủ gần như cả ngàyBạn có thể đoán nghĩa từ “drained” ở đây.. (bạn gần như đã biết nó rồi) Nếu bạn làm việc gần như hai ngày mà không nghỉ ngơi bạn sẽ cảm thấy thế nào? Rất mệt tôi nghĩ vậy… và dấu hiệu là: “…mọi người về nhà và ngủ gần như cả ngày…” Nó biểu hiện từ “drained” nghĩa là rất mệt mỏi.


2. Tại sao nó lại quan trọng như thế?

Điều này quan trọng bởi vì bạn không thể sử dụng từ điển hoặc điện thoại để tra từ mới trong kỳ thi, bạn sẽ không có thời gian để làm điều này. Lý do khác tại sao nó quan trọng là vì bạn sẽ cảm thấy thoải mái về phần đọc hơn là cảm thấy lo lắng khi tìm thấy một từ mới. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng với một từ mới trong bài đọc IELTS Reading khi đó bạn sẽ phát hoảng và gặp rắc rối khi hoàn tất mọi câu hỏi trong phần bài đọc.


3. Các kỹ thuật hữu ích cho việc đoán nghĩa

a) Các từ là dấu hiệu cho câu trả lời trong đoạn văn:

For instance (ví dụ), such as (như là), a type of (kiểu là), like (như), for example (ví dụ như), that is (đó là)… thường được theo sau bởi một định nghĩa hay một dấu hiệu để chúng ta có thể dùng sự hợp lý để đoán nghĩa nó chính xác.

Ví dụ: 

  • “Numerous creatures, humans included, are largely diurnal – that is, they like to come out during the hours of sunlight…” (Nhiều loài sinh vật bao gồm cả con người thường ra ngoài vào ban ngày có ánh sáng mặt trời…)

Trong ví dụ trên chúng ta có ý tưởng về nghĩa của chúng. Từ diurnal (trong một ngày) nghĩa là động vật thường ra ngoài vào ban ngày. Chúng ta không cần từ điển để đoán từ này.

  • “Chronobiologists are interested in what is known as the circadian rhythm. This is the complete cycle our bodies are naturally geared to undergo within the passage of a twenty-four hour day…” (Những là thời sinh học thường chú ý đến cái gọi là nhịp sinh học. Nó là vòng hoàn chỉnh của cơ thể chúng ta phải trải qua một cách tự nhiên trong vòng hai mươi tư giờ một ngày…)
  • The average urban resident, for example, rouses at the eye-blearing time of 6.04 am, which researchers belive to be far too early. (Ví dụ cư dân đô thị trung bình thường thức dậy vào khoảng 6.04 sáng, điều mà các nhà nghiên cứu tin rằng còn rất sớm để thức dậy.)

Trong ví dụ trên, từ rouses (thức dậy) là một từ không biết nghĩa, nhưng nó có một thời gian và dấu hiệu theo đi câu.. tôi có thể đoán chính xác từ rouses có nghĩa là thức dậy or thức giấc.. từ eye-blearing là một từ không cần thiết để biết, nó chỉ là thông tin bổ sung ở đây.


Người dịch: Lan Phương

Nguồn: ieltsfocus.com

March 9, 2018

0 responses on "Đoán nghĩa từ qua ngữ cảnh (P1) - IELTS Reading"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016