IELTS Planet - Học IELTS online

Động từ động và động từ trạng thái – Tự học IELTS

bruno-cervera-512744-unsplash


Chúng ta thường nghĩ động từ là những từ có tính động, những từ mô tả hành động, hoặc diễn tả một sự việc gì đó, phải không nhỉ? Nhưng không phải tất cả động từ đều diễn tả hành động. Một số động từ đóng vai trò này, nhưng một số lại thiên về mô tả một trạng thái hơn. Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét hai loại động từ – động và trạng thái.


       1. Động từ động

Có lẽ bạn có thể đoán ra được nghĩa từ chính tên của nó, động từ động chính là diễn tả làm một hành động gì đó. Nó có thể bao gồm tất cả các loại hành động – từ những thứ mang tính thể chất và ‘động’ – như chạy, đánh, leo trèo.

Nhưng nó cũng bao gồm các động từ khác không năng động lắm, nhưng vẫn miêu tả một hành động – như ăn, đọc, và ngủ. Không phải tất cả các động từ này đều miêu tả hành động, nó còn miêu tả quá trình và hành động nhất thời nữa.

Một điều quan trọng cần lưu ý về động từ động là chúng mô tả một hành động có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Ví dụ: 

  • “She eats her breakfast late every morning.” (Sáng nào cô ấy cũng ăn sáng muộn.)
  • “He ran up the hill until he came to the top.” (Anh ấy chạy lên đồi cho đến khi lên đến đỉnh.)
  • “I watched TV for hours yesterday.” (Tôi xem TV hàng giờ liền ngày hôm qua.)

Động từ động có thể dược dùng ở nhiều thì bạn đã được học rồi – bao gồm dạng đơn và dạng hoàn thành, kể cả dạng tiếp diễn.


       2. Động từ trạng thái

Không giống động từ động, động từ trạng thái thiên về các hành động ‘tĩnh’ hơn – những từ không nhất thiết mô tả một hành động, mà thay vào đó mô tả những điều không thay đổi mấy.

Động từ động thường mô tả một hành động cảm nhận hay suy nghĩ một điều gì đó theo một cách nào đó. Ví dụ:

  • “She hates chocolate.” (Chị ấy ghét sô-cô-la.)
  • “He loves to swim every morning.” (Anh ấy thích đi bơi mỗi sáng.)
  • “The dog liked being taken for a walk.” (Chú chó thích được dắt đi dạo.)

Tất cả những ví dụ trên mô tả một cảm giác thế nào về một điều gì đó – ghét, yêu, thích. Chúng là động từ trạng thái vì chúng không mô tả một hoạt động thể chất – nhưng chúng vẫn diễn tả hành động xảy ra trong trí óc.

Không giống động từ động, những từ này không nhất thiết phải có một điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng. Tất cả những điều này có thể cố định trong một khoảng thời gian, hoặc có thể thay đổi.

Một điều khác mà các động từ trạng thái mô tả là mối quan hệ giữa các chủ thể với nhau. Ví dụ:

  • “She has five cats.” (Cô ấy có năm con mèo.)
  • “The box contained a lot of old books.” (Chiếc hộp chứa rất nhiều sách cũ.)
  • “We owned a lot of horses in the past.” (Chúng tôi nuôi rất nhiều ngựa trong quá khứ.)

Trong những ví dụ này, các động từ mô tả mối quan hệ giữa chủ thể và tân ngữ trong từng câu – có, chứa, và nuôi. Tất cả đều là trạng thái – không phải hành động , vì thế chúng sẽ giữ nguyên trong một khoảng thời gian.

Một điều quan trọng cần lưu ý về loại động từ này là bạn không thể dùng dạng tiếp diễn với chúng – chúng hay được dùng dưới dạng đơn.


Cách tốt nhất để làm quen với hai nhóm động từ này là phải đọc thật nhiều, và nghĩ về các hành động khác nhau bạn làm mỗi ngày. Hành động nào có thể được mô tả bằng động từ trạng thái, và hành động nào có thể được mô tả bằng động từ động? Thử viết một đoạn mô tả ngắn về những thứ bạn làm hay nghĩ đến và đánh dấu các động từ!


Người dịch: Linh Chi

Nguồn: eurocentres.com

April 18, 2018

0 responses on "Động từ động và động từ trạng thái - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016