IELTS Planet - Học IELTS online

Ebook Listening for IELTS, Collins – IPBook

Listening for IELTS được chia thành 12 bài. Mỗi bài tập trung vào một chủ đề mà bạn có thể gặp trong bài thi IELTS. Nó giúp bạn xây dựng vốn từ vựng và ý tưởng liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau.

listening for ielts

Unit 1-11 bao gồm các loại câu hỏi quan trọng mà bạn có thể gặp trong Listening test. Mỗi bài tập đều liên quan đến đề thi. Mục tiêu được liệt kê ở đầu mỗi unit với những kĩ năng, kĩ thuật làm bài chính và ngôn ngữ được dùng trong unit. Đến unit 12, bạn sẽ được làm một bài test Listening hoàn chỉnh.

Các bạn download tại Đây nhé!

Tháng Chín 3, 2017

0 responses on "Ebook Listening for IELTS, Collins - IPBook"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016
error: Content is protected !!