IELTS Planet - Học IELTS online

Ebook Reading for IELTS, Collins – IPBook

reading

Reading for IELTS được chia làm 12 chương. Mỗi chương tập trung vào một chủ đề mà bạn có thể gặp trong IELTS. Nó giúp bạn tăng vốn từ vựng và ý tưởng có những topic khác nhau. Giống như trong bài thi thật, những bài đọc này được lấy từ những nguồn thực tế, có thể bao gồm truyện kể, tranh luận logic, miêu tả hoặc bàn luận. Nhiều bài đọc còn có hình ảnh trực quan.

Bài 1 – 11 bao gồm những loại câu hỏi mà bạn sẽ gặp trong IELTS. Mỗi bài học tập trung vào một loại câu hỏi cụ thể, ví dụ như nối, câu trả lời ngắn, hoàn thành câu, trắc nghiệm, câu hỏi về quan điểm người viết,…

Những bài tập ở mỗi bài học đều liên quan đến bài thi. Những mục tiêu được liệt kê ở đầu mỗi bài học nêu rõ những kĩ năng, phương pháp và ngôn ngữ chính được dung trong bài học. Bạn sẽ luyện cho đến bài 12 – một Reading Test hoàn chỉnh.

Cuốn sách cũng cung cấp những phương pháp chấm bài, giúp cho học viên xác định được mình phải làm gì để đạt điểm cao. Những thông tin về bài thi được cung cấp một cách rõ ràng, dễ hiểu. “Exam tips” ở mỗi bài học nhấn mạnh những phương pháp làm bài cốt yếu và rất dễ dàng để học viên theo dõi.

Các bạn download sách ở Đây nhé!

September 9, 2017

0 responses on "Ebook Reading for IELTS, Collins – IPBook"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016