IELTS Planet - Học IELTS online

Ebook Speaking for IELTS, Collins – IPBook

Speaking-for-IELTS-Collins

Nếu Speaking là thứ cản trở bạn đạt điểm cao trong IELTS, Speaking for IELTS có thể giúp bạn. Đừng để một kĩ năng kìm hãm bạn. Speaking for IELTS được thiết kế dành cho những người muốn tham dự kì thi IELTS để chứng minh mình có kĩ năng tiếng Anh cần thiết trong giao tiếp trong công việc và trường học.

Các bạn download sách tại Đây nhé!

September 10, 2017

0 responses on "Ebook Speaking for IELTS, Collins – IPBook"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016