IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa Writing 911

Chữa Writing 911

Chuyên mục chữa bài nâng cấp dành cho các bạn cần nâng cấp level bài chữa lên một tầm cao mới sau từng bài viết. Bài viết trong 911 sẽ được chấm bởi ít nhất 2 CTV trên IP trước khi được trả cho học viên.

Viewing 30 topics - 1,021 through 1,050 (of 1,244 total)
Viewing 30 topics - 1,021 through 1,050 (of 1,244 total)

The forum ‘Chữa Writing 911’ is closed to new topics and replies.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016