IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa Writing 911

Chữa Writing 911

Chuyên mục chữa bài nâng cấp dành cho các bạn cần nâng cấp level bài chữa lên một tầm cao mới sau từng bài viết. Bài viết trong 911 sẽ được chấm bởi ít nhất 2 CTV trên IP trước khi được trả cho học viên.

Viewing 29 topics - 1,441 through 1,469 (of 1,469 total)
Viewing 29 topics - 1,441 through 1,469 (of 1,469 total)

You must be logged in to create new topics.

IELTS Planet - Học IELTS online 2019