IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3

Chữa bài Speaking Task 1-2-3

  • Forum
  • Topics
  • Posts
  • Freshness
  • Chữa Speaking Part 1-2-3 911
   Quy định của forums chấm bài:
   1. Mỗi Task được tính là 1 bài
   2. Mỗi Task có độ dài tối đa 3-5 phút. Nếu Task dài quá 5' sẽ bị từ chối chấm.
   3. Ghi rõ đề ở nội dung Topic để người chấm dễ hiểu.
  • 162
  • 444
  • Reply To: Hobbies1 day, 17 hours ago

   IELTS Veteran

Viewing 30 topics - 31 through 60 (of 2,015 total)
Viewing 30 topics - 31 through 60 (of 2,015 total)

You must be logged in to create new topics.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016