IELTS Planet - Học IELTS online

Home Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3

Chữa bài Speaking Task 1-2-3

Các bạn học viên lưu ý, khi đính kèm file audio lên forum bị lỗi. Bạn vui lòng vào trang này Convert To MP3 để chuyển đổi sang định dạng MP3 nhé.

Viewing 30 topics - 2,221 through 2,250 (of 2,382 total)
Viewing 30 topics - 2,221 through 2,250 (of 2,382 total)

The forum ‘Chữa bài Speaking Task 1-2-3’ is closed to new topics and replies.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016