IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 1 12012018-Task 1-Line graph

12012018-Task 1-Line graph

 • Author
  Posts
 • #160580
  Profile photo of Nguyễn Quang
  Nguyễn Quang
  Participant

  [1/12/2018, 2:57:26 PM] Cám ơn các bạn!

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #160654

  IELTS Veteran

  Kindly check!

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #161038

  IELTS Veteran

  Mình có một số thắc mắc như trong file đính kèm. Cảm ơn bạn trước nhé!

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016