IELTS Planet - Học IELTS online

A graph of July 7

 • Author
  Posts
 • #222296

  Please help me to correct, thank u

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #222346

  IELTS Veteran

  Chào bạn, hiện tại IP đã tạm ngưng dự án chữa bài bằng hình để nâng cao chất lượng chữa bài. Bạn upload lại file viết bằng file Word giúp mình nhé. Cảm ơn bạn.

 • #223014

  IELTS Veteran

  ok, cam on ban, hom truoc to thay ban huong dan bao van gui duoc bai chua 911, la bai chua bang hinh. Nen to moi viet, hic. De to type lai len word, cam on ban

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016