IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 1 Annual expenditues on phone serices in the US

Annual expenditues on phone serices in the US

 • Author
  Posts
 • #199215
  Profile photo of tranling91
  tranling91
  Participant

  The given graph illustrates the amount of American spending on mobile phone and landline phone services per year during a period of 10 years starting from 2001.
  As can be seen from the graph, there were significant changes over the investigated period. While the spending on mobile phone services increased dramatically, the figure for the other service dropped considerably.
  In 2001, the expenditure of money on the mobile phone service was the lowest, at 200$ per year. The figure for the landline phone service was higher, at 700$ annual.
  In a period between 2001 and 2005, the amount of money spending on mobile phone service witnessed a significant increase. By contrast, on the same period, there was a noticeable decrease in the figure of landline phone service. By the year 2006, both services have reached the same value at 500$. In the 2007-2010 period, the spending on mobile phone service kept rising steadily to 750$ on 2010, and the amount of money which spending on landline phone fall constantly to 400$

  Attachments:
  Bài viết của học viên chương trình Premium IELTS
  Xem thêm về Premium IELTS.

  Đăng ký Premium IELTS để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #199844

  IELTS Veteran

  Chào bạn, có phải bạn post 5 bài post với cùng một nội dung bài essay giống nhau đúng không bạn? mình sẽ tạm gắn thẻ post này là bài bị lỗi nhé. Nếu bạn xác nhận nội dung 3 bài post khác nhau, mình sẽ đổi thành thẻ “Đã assign bài” nhé. Cảm ơn bạn.

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Premium IELTS Thấy có nhiều nét mới và nghĩ phiên bản mới sẽ tốt hơn.

Viet Hai Ha

Kỹ Sư Phân Mềm
IELTS Planet - Học IELTS online 2019