IELTS Planet - Học IELTS online

Daily Routine s1

 • Author
  Posts
 • #172134
  Profile photo of Phuong Chu Thi
  Phuong Chu Thi
  Participant

  Daily routine
  1. What is the busiest part of the day for you?
  2. What part of your day do you like best?
  3. Do you usually have the same routine every day?
  4. What is your daily routine?
  5. Do you ever change your routine?
  6. Do you think it is important to have a daily routine?
  7. What would you like to change in your day to day routine?

  8. Are all your days the same?

  9. What time do you get up?

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #172482

  IELTS Veteran

  HI bạn,
  Đoạn audio của bạn dài hơn quy định của IP, quá 5 phút, do đó chúng mình sẽ không chữa bài này. Bạn hãy cắt bớt độ dài của đoạn audio và upload tại post này nếu bạn muốn chúng mình góp ý cho bạn ở topic này. Cảm ơn bạn.
  Best,
  Linh.

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016