IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Chữa Speaking Part 1-2-3 911 Day 2 – Test 1 – Neighbours and questionnaire

Day 2 – Test 1 – Neighbours and questionnaire

 • Author
  Posts
 • #159025
  Profile photo of Rosa
  Rosa
  Participant

  [1/5/2018, 11:31:34 AM] Cám ơn các bạn!

 • #159026

  IELTS Veteran

  [1/5/2018, 11:49:51 AM] Cám ơn các bạn!

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  • #159270

   IELTS Veteran

   Ban diemlinh gui mình notification o dau vay?

 • #159180

  IELTS Veteran

  Đoạn audio của bạn dài hơn quy định của IP, quá 5 phút, do đó chúng mình sẽ không chữa bài này. Bạn hãy cắt bớt độ dài của đoạn audio và upload tại post này nếu bạn muốn chúng mình góp ý cho bạn ở topic này. Cảm ơn bạn.

 • #159181

  IELTS Veteran

  [22:40:59, 5/1/2018] Cám ơn các bạn!

 • #159271

  IELTS Veteran

  Đây là bài speaking đầu tiền của mình upload lên để dc nhận xét cac điểm điểm cần khắc phuc để dc target là 7.0. Vì vay, nhờ cac examiner nhan xet cac lỗi sai thuong gap trong bai và cac yếu tố can cải thiện cu the trong bai de dc target cua minh nhe.

 • #159659

  IELTS Veteran

  Minh up lai Task 1 and 2 trong bai Speaking của Week 1 – Day 2. Topic: Neighbour – Questionnaire. Cac ad nhan xet cac diem can khac phuc gium minh nhe. Cam on

 • #159684

  IELTS Veteran

  [1/8/2018, 9:37:12 PM] Cám ơn các bạn!

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016