IELTS Planet - Học IELTS online

foreign language

 • Author
  Posts
 • #190202
  Profile photo of vo thuy sang
  vo thuy sang
  Participant

  [May 16, 2018 at 8:47:43 PM GMT+7] Cám ơn các bạn!

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #190208

  IELTS Veteran

  [May 16, 2018 at 8:51:47 PM GMT+7] Cám ơn các bạn!

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #190553

  IELTS Veteran

  Dear bạn
  Mỗi topic bạn chỉ được đăng một bài để nhận chữa. Vì đây là box của Task 2, mình xóa phần Task 1 của bạn và chữa Task 2 theo như yêu cầu. Phiền bạn upload Task 1 vào đúng box và lập một topic khác

  Best regards :)

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016