IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 1 Line Graph 4 – Population aged 65

Line Graph 4 – Population aged 65

 • Author
  Posts
 • #244402
  Profile photo of trung.hoangnhac
  trung.hoangnhac
  Participant

  The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries.
  Summarise the information by selecting and reporting the main feature and make comparisons where relevant.
  You should write at least 150 words.

  Attachments:
  - Tự chọn đề bài - Trả bài sau 1-3 ngày
  - Truy cập 40.000 Bài Mẫu (kèm Điểm và sửa lỗi chi tiết)
  - Cover Full phổ đề IELTS Writing + Speaking tính tới tháng 3/2019
  Đăng ký Premium IELTS 6.5 để được Chữa Writing và Speaking 5 bài/tuần.

  Học viên Premium IELTS cần Đăng nhập để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #244753

  IELTS Veteran

  Your essay is good!

  Attachments:
  - Tự chọn đề bài - Trả bài sau 1-3 ngày
  - Truy cập 40.000 Bài Mẫu (kèm Điểm và sửa lỗi chi tiết)
  - Cover Full phổ đề IELTS Writing + Speaking tính tới tháng 3/2019
  Đăng ký Premium IELTS 6.5 để được Chữa Writing và Speaking 5 bài/tuần.

  Học viên Premium IELTS cần Đăng nhập để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2019