IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Chữa Speaking Part 1-2-3 911 Part 2 a popular teacher S2P Ofc 4 Lv 4

Part 2 a popular teacher S2P Ofc 4 Lv 4

 • Author
  Posts
 • #172694
  Profile photo of Le Quoc Tuan
  Le Quoc Tuan
  Participant

  Describe a popular teacher that you know.

  You should say:

  what this teacher looks like;

  what sort of person this teacher is;

  what this teacher helped you to learn;

  And explain why this teacher is popular.

  Attachments:
  Bài viết của học viên chương trình Premium IELTS
  Xem thêm về Premium IELTS.

  Đăng ký Premium IELTS để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #173289

  IELTS Veteran

  [‎15‎/‎03‎/‎2018‎ ‎12‎:‎47‎:‎44] Cám ơn các bạn!

  Attachments:
  Bài viết của học viên chương trình Premium IELTS
  Xem thêm về Premium IELTS.

  Đăng ký Premium IELTS để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #174018

  IELTS Veteran

  Your comment looks a dead ringer for the previous comments which is my the previous version of this recording. There are some errors
  The topic is “teacher” not “a friend”.
  By and large, there are still some good points which I can apply to improve my recording. thanks

  Attachments:
  Bài viết của học viên chương trình Premium IELTS
  Xem thêm về Premium IELTS.

  Đăng ký Premium IELTS để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019