IELTS Planet - Học IELTS online

Part 2- Describe an equipment

 • Author
  Posts
 • #236756
  Profile photo of Tran Vi Lan
  Tran Vi Lan
  Participant

  Describe a piece of electronic equipment that you find useful
  You should say:
  what it is
  how you learned to use it
  how long you have had it
  and explain why you find this piece of electronic equipment useful.

  Attachments:
  - Tự chọn đề bài - Trả bài sau 1-3 ngày
  - Truy cập 40.000 Bài Mẫu (kèm Điểm và sửa lỗi chi tiết)
  - Cover Full phổ đề IELTS Writing + Speaking tính tới tháng 3/2019
  Đăng ký Premium IELTS 6.5 để được Chữa Writing và Speaking 5 bài/tuần.

  Học viên Premium IELTS cần Đăng nhập để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #237305

  IELTS Veteran

  [19:59:53, 6/9/2018] Cám ơn các bạn!

  Attachments:
  - Tự chọn đề bài - Trả bài sau 1-3 ngày
  - Truy cập 40.000 Bài Mẫu (kèm Điểm và sửa lỗi chi tiết)
  - Cover Full phổ đề IELTS Writing + Speaking tính tới tháng 3/2019
  Đăng ký Premium IELTS 6.5 để được Chữa Writing và Speaking 5 bài/tuần.

  Học viên Premium IELTS cần Đăng nhập để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #237623

  IELTS Veteran

  done

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2019