IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 1 pie chart – movie preferences in the country of Evonia for 3 groups

pie chart – movie preferences in the country of Evonia for 3 groups

 • Author
  Posts
 • #11964

  ad chữa gấp giúp mình

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #12300

  IELTS Veteran

  Chào bạn, đây là bài đã chữa.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #154194

  IELTS Veteran

  [08:00:10, 8/12/2017] Cám ơn các bạn!

 • #229620

  IELTS Veteran

  [16:20:08, 2/8/2018] Cám ơn các bạn!

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016