IELTS Planet - Học IELTS online

Speaking Part 2

 • Author
  Posts
 • #251016
  Profile photo of Hoc ielts
  Hoc ielts
  Participant

  Describe A short trip that you frequently make but dislike

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #251435

  IELTS Veteran

  Dear bạn,
  Topic của bạn trùng với topic đã đăng tải tại http://ieltsplanet.info/forums/topic/speaking-part-2-15/
  Vì vậy, bạn vui lòng follow theo link trên để dẫn đến bài chữa cho topic này.

  Bài này sẽ được đánh dấu là “Bài bị lỗi”

  Trân trọng

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016