IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 1 Task 1: bar chart school student

Task 1: bar chart school student

 • Author
  Posts
 • #160691
  Profile photo of minhsenior
  minhsenior
  Participant

  The chart below shows the amount of time that 10 to 15-year-olds spend chatting on the Internet and playing on games consoles on an average school day in the UK.

  The chart illustrates how many hours on average children at the age of 10-15, divided by gender, spend chatting online and playing computer games per day at a school in UK.
  It is clear that there is a slight difference between the overall percentages of children doing these two activities. In addition, online chatting is favoured more by girls, meanwhile boys prefer playing on games console.
  Online conversations are more popular with girls than boys ( about 70% and 58% respectively). The majority of the 10-15- year-old females and males engage in conversations on the Internet for less than four hours. However, the percentage of children spending more than 4 hours chatting online is lowest, accounting for around 9% of girls and 3% of boys.
  In terms of computer games, almost 90% of boys play them, compared to just 50% of girls who do so. Most girls spend less than one hour playing on games console, while most boys do this activity for more than one hour, and nearly 10% play for four hours or more.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #160845

  IELTS Veteran

  Please kindly check my notes here, and feel free to leave comments if you have any questions.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #160862

  IELTS Veteran

  Hi, there
  I still don’t understand what is the problem of this sentence?
  “online chatting is favoured more by girls, meanwhile boys prefer playing on games console. ”

 • #160975

  IELTS Veteran

  Chào bạn, đây là lỗi run-on sentence, tức là 2 câu độc lập được liên kết với nhau không đúng cách, cụ thể như bạn làm trên bằng dấu phẩy. Dù có ‘meanwhile’ hay không câu của bạn vẫ mắc lỗi này. Nếu muốn sửa bạn có 2 cách:
  1. … while…. Dùng while thay cho meanwhile vì while kết nối 2 mệnh đề thành một câu.
  2. … . Meanwhile,… Tách ra thành 2 câu độc lập.

  Nếu bạn chưa hiểu rõ lỗi này, bạn hãy search run-on sentence sẽ có rất nhiều ví dụ mẫu. Đây là lỗi cơ bản vì nó cho thấy bạn vẫn chưa biết viết một câu tiếng Anh chính xác. Nếu bạn muốn phân tích kĩ hơn, bạn có thể vào khóa Grammar của IELTS Planet, Bài 1, bạn sẽ được hướng dẫn các thành phần trong câu và những lỗi thường gặp đối với khái niệm ‘sentence structure’ trong IELTS Writing và trong văn viết nói chung. Cảm ơn bạn!

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016