IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa Writing 911 Task 1 – Pie charts

Task 1 – Pie charts

 • Author
  Posts
 • #243475
  Profile photo of thuyanhnb84
  thuyanhnb84
  Participant

  Topic: The pie charts below show units of electricity production by fuel source in Australia and France in 1980 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  Attachments:
  - Tự chọn đề bài - Trả bài sau 1-3 ngày
  - Truy cập 40.000 Bài Mẫu (kèm Điểm và sửa lỗi chi tiết)
  - Cover Full phổ đề IELTS Writing + Speaking tính tới tháng 3/2019
  Đăng ký Premium IELTS 6.5 để được Chữa Writing và Speaking 5 bài/tuần.

  Học viên Premium IELTS cần Đăng nhập để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #246378

  IELTS Veteran

  Well done! Keep improving!

  Attachments:
  - Tự chọn đề bài - Trả bài sau 1-3 ngày
  - Truy cập 40.000 Bài Mẫu (kèm Điểm và sửa lỗi chi tiết)
  - Cover Full phổ đề IELTS Writing + Speaking tính tới tháng 3/2019
  Đăng ký Premium IELTS 6.5 để được Chữa Writing và Speaking 5 bài/tuần.

  Học viên Premium IELTS cần Đăng nhập để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #247081

  IELTS Veteran

  done

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2019