IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 2 Task 2 : some people think that good health is a basic human need, so the medica

Task 2 : some people think that good health is a basic human need, so the medica

 • Author
  Posts
 • #253068
  Profile photo of Pham Nguyen Khoa
  Pham Nguyen Khoa
  Participant

  Task 2 : some people think that good health is a basic human need, so the medical service should not be run by profit – making companies. Do you think the disadvantages of private health care outweigh the advantages?

  Attachments:
  - Tự chọn đề bài - Trả bài sau 1-3 ngày
  - Truy cập 40.000 Bài Mẫu (kèm Điểm và sửa lỗi chi tiết)
  - Cover Full phổ đề IELTS Writing + Speaking tính tới tháng 3/2019
  Đăng ký Premium IELTS 6.5 để được Chữa Writing và Speaking 5 bài/tuần.

  Học viên Premium IELTS cần Đăng nhập để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #253571

  IELTS Veteran

  Please kindly check!

  Attachments:
  - Tự chọn đề bài - Trả bài sau 1-3 ngày
  - Truy cập 40.000 Bài Mẫu (kèm Điểm và sửa lỗi chi tiết)
  - Cover Full phổ đề IELTS Writing + Speaking tính tới tháng 3/2019
  Đăng ký Premium IELTS 6.5 để được Chữa Writing và Speaking 5 bài/tuần.

  Học viên Premium IELTS cần Đăng nhập để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #253834

  IELTS Veteran

  Cám ơn bạn

 • #254206

  IELTS Veteran

  [11/29/2018, 2:45:41 PM] Cám ơn các bạn!

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2019