IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 2 [Task 2: Two-part question] Shortage of food – Cause and solutions

[Task 2: Two-part question] Shortage of food – Cause and solutions

 • Author
  Posts
 • #251147
  Profile photo of Việt Trúc
  Việt Trúc
  Participant

  Topic:
  Millions of people in the world do not have enough to eat.
  What do you think are some of the cause of this problem and what measures could be taken to reduce it?

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #251529

  IELTS Veteran

  Please kindly check!

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #251630

  IELTS Veteran

  Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi là nếu ví dụ mình đưa ra diễn ra trong quá khứ thì mình có nên chia thì quá khứ, hay vẫn tiếp tục nêu như sự thật theo thì hiện tại? Thêm vấn đề nữa là, lúc có coi lại thì mình thấy solutions không khớp với causes của mình lắm, vậy có phải ảnh hưởng tới toàn bài không bạn?

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016