IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Task 3_Topic of visual arts

Task 3_Topic of visual arts

 • Author
  Posts
 • #195314
  Profile photo of Sophie
  Sophie
  Participant

  _What kind of visual art forms is popular in your country?
  _Many people argue that art should be freely accessible to the public to enjoy. What’s your view?
  _What do you think of investing money in the arts?

 • #195323

  IELTS Veteran

  [00:07:20, 2/6/2018] Cám ơn các bạn!

  Attachments:
  - Tự chọn đề bài - Trả bài sau 1-3 ngày
  - Truy cập 40.000 Bài Mẫu (kèm Điểm và sửa lỗi chi tiết)
  - Cover Full phổ đề IELTS Writing + Speaking tính tới tháng 3/2019
  Đăng ký Premium IELTS 6.5 để được Chữa Writing và Speaking 5 bài/tuần.

  Học viên Premium IELTS cần Đăng nhập để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .
 • #195598

  IELTS Veteran

  [6/3/2018, 9:05:28 PM] Cám ơn các bạn!

  Attachments:
  - Tự chọn đề bài - Trả bài sau 1-3 ngày
  - Truy cập 40.000 Bài Mẫu (kèm Điểm và sửa lỗi chi tiết)
  - Cover Full phổ đề IELTS Writing + Speaking tính tới tháng 3/2019
  Đăng ký Premium IELTS 6.5 để được Chữa Writing và Speaking 5 bài/tuần.

  Học viên Premium IELTS cần Đăng nhập để xem chấm điểm và DOWNLOAD file DOCX của Bài Chữa này .

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2019