IELTS Planet - Học IELTS online

Giỏi ngữ pháp là một lợi thế! (P3) – Tự học IELTS

ewan-robertson-208022


4. Modal verbs (Những động từ đặc biệt)

Sử dụng những động từ đặc biệt khi muốn diễn tả những sắc thái khác nhau để diễn tả cấp độ chắc chắn mà bạn muốn. Could, might and may là những động từ đặc biệt có thể dùng để chỉ những hành động không mang tính chắc chắn trong tương lai, riêng với từ “might” có thể ít chắc chắn hơn “may”Ví dụ:

 • We could be late if we stop for drinks now.
 • I may want to spend my holiday in Europe, but everything depends on my partner.
 • We might want to move to a different class if the problem persists.

Could have, might havemay have đều sử dụng để diễn tả những hành động có thể xảy ra trong hiện tại hay quá khứ – bạn có thể gợi ý những hành động này có thể, đang hoặc đang hoàn thành. Ví dụ:

 • They could have left hours ago.
 • It’s almost midnight in Spain, the plane might have landed by now.
 • I may have mentioned your name to my colleague.

Can được sử dụng với đề nghị có thể được hay không về hiện tại, trong khi Could được dùng như dạng quá khứ của can với cùng một nghĩa. Ví dụ:

 • My boss can be very demanding at times.
 • Students can be difficult to motivate in evening classes.
 • My boss could be very demanding when I first got hired.
 • Students could be difficult to motivate when I was an inexperienced teacher.

Can’t (cannot) được dùng để diễn tả những điều không thể. Ví dụ: These conclusions can’t be right.

Must được sử dụng khi chúng ta muốn nói đến việc gì đó là đúng một cách chắc chắn và Must have thì dùng giống nghĩa nhưng nó là ở thể quá khứ. Ví dụ:

 • There must be a better explanation for why they haven’t arrived yet.
 • They must have changed their marketing strategy to afford such good prices.

>> VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG IELTS

Trong phần thi IELTS, bạn có thể thấy những động từ này trong cả phần đọc và nghe và nếu bạn hiểu được đúng nghĩa của nó sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho sự lựa chọn đáp án đúng của bạn trong bài thi.

Trong phần thi nói bạn có thể sử dụng chúng trong phần 3, những từ này sẽ giúp cho cuộc thảo luận của bạn được mở rộng hơn khi cùng vấn đáp với giám khảo. Những động từ đặc biệt có thể dùng để diễn tả tạo nên tính khái quát hơn của một sự việc về mức độ.chẳng hạn. Bây giờ hãy cùng thử điền những “động từ đặc biệt” phù hợp vào dưới đây:

 1. This ___(not be) your phone, I know you had a different ringtone.
 2. It ___(be) Donna at the door, she called to say she is sick.
 3. They ___(change) their plans, but they haven’t said anything to me.
 4. Mạo từ xác định

Mạo từ xác định (the), như tên gọi của nó, được dùng để nói về những người hay những vật đã được biết đến trước khi được đề cập, đã được biết rồi, diễn tả những thứ chi tiết hay độc nhất. Ví dụ:

 • Can you turn the TV on? (người nói biết học đang nói tới tivi nào.)
 • We are not going by car. The car is not big enough for all of us. (Cái xa đã được nhắc đến một lần)
 • The gift they brought was a bit inappropriate. (chúng ta biết người nói muốn nói tới món quà nào.)
 • I can’t open the door, as I don’t have the key. (chiếc chìa khóa là độc nhất.)

The có thể được sử dụng với số nhiều, số thứ tự, quốc gia “lớn” hay có những từ “cộng hòa”, “vương quốc”. Ví dụ:

 • This is the best movie I’ve seen in a while. (so sánh nhất)
 • This is the second time I’ve met him today. (số thứ tự)
 • The Czech Republic is one of my favorite country in Europe. (quốc gia có chữ cộng hòa trong tên).

>> VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG IELTS

Trong kì thi viết, trước vài phút cuối bạn nên dành thời gian để kiểm tra những lỗi ngữ pháp. Nếu như bạn còn đang nghi ngờ không biết mình viết có đúng hay không hãy thử viết rồi sau đó đọc lại, đó cũng như cách giúp bạn có thêm thời gian suy nghĩ xem có nên dùng “the” hay không. Thật dễ dàng để xóa nó khi bạn xác định được sự việc, hiện tượng đó là xác định hay không xác định.

Hãy thể hiện quyết định vào những khoảng trống dưới đây xem có nên dùng “the” hay không:

 1. I don’t like ___ romantic comedies, I prefer ___ thrillers, but I like ___ one you suggested last week.
 2. Moving to ___ United States was a big decision, but not ___ best they took.
 3. ___ employees don’t like it when their bonuses are being cut.

Xem Giỏi ngữ pháp là một lợi thế! (P2)


Người dịch: Lan Phương

Nguồn: fluentu

March 12, 2018

0 responses on "Giỏi ngữ pháp là một lợi thế! (P3) – Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016