IELTS Planet - Học IELTS online

Hướng dẫn đăng ký chữa bài IELTS Writing trên IELTS Planet

Mô tả dịch vụ:

Dịch vụ chữa bài Writing trên IELTS Planet là dịch vụ độc quyền cho học viên Premium IELTS 6.5 và 8.0 . Bài viết của các bạn sẽ được Team chữa bài gồm các bạn đã thi và đạt band điểm Writing trên 7.5 chấm, cho band điểm, qua đó định hướng cách viết để đạt điểm cao hơn trước khi bạn bước vào kỳ thi chính thức.

Cấu trúc 1 bài chữa mẫu

Số lượng : Mỗi bạn sẽ được post 5 bài/tuần (với Premium IELTS 6.5) và 7 bài/tuần (với Premium IELTS 8.0)

– Mỗi bài viết sẽ được trả sau tối đa 3 ngày kể từ ngày gửi.

– Forums đóng cửa vào  T7 và CN (GMT + 7)

– Trường hợp bài chữa ko được ưng ý – bạn có thể yêu cầu chấm lại cho tới khi nào ưng rồi thôi, chỉ cần yêu cầu ở khung chat.

– Xem hướng dẫn gửi bài

 

Để đăng ký, các bạn có thể truy cập IP Shop hoặc PM chat 

IELTS Planet - Học IELTS online 2016