IELTS Planet - Học IELTS online

Hiểu yêu cầu bài luận trước khi viết (P1) – IELTS Writing

artem-sapegin-180146-unsplash


Bạn bước ra khỏi phòng thi với một vẻ tự tin đã hoàn thành tốt bài luận. Bạn yêu thích chủ đề và có rất nhiều ý tưởng để viết về nó, nhưng rồi bạn nhận được kết quả đánh giá chỉ ở điểm 5 cho mô-đun Viết. Chuyện gì đã xảy ra trong khi bạn đang mong đợi ít nhất là điểm 7.

Một tin tốt đó là nguyên nhân không hẳn là do kĩ năng viết của bạn tệ và dường như là do khả năng diễn giải gợi ý của bạn.

Chúng ta có thể cải thiện điều đó! Tất cả những gì cần phải làm là dành vài phút để chắc rằng bạn hiểu yêu cầu đề bài trước khi bạn bắt đầu viết.


Dưới đây là 3 bước để giúp bạn tập trung các nỗ lực của mình đúng hướng.


       1. Xác định chủ đề

Một cách đơn giản để làm điều này là hãy gạch dưới các ý chính. Ví dụ, hãy xem các ý chính được xác định dưới đây:

 • Some think that the best way to stop people from smoking is to increase the cost of cigarettes. Do you agree or disagree?
  (Một số người cho rằng cách tốt nhất để ngăn chặn hút thuốc là tăng giá sản phẩm thuốc lên. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)
 • Computers are being used more and more in education. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages?
  (Máy tính đang được sử dụng ngày càng nhiều trong giáo dục. Lợi thế của xu hướng này có vượt quá những bất lợi không?)
 • Some people believe testing drugs and cosmetics on animals is cruel. Others think that this testing is important and necessary for improving and saving people’s lives. Discuss both these views and give your own opinion.
  (Một số người tin rằng thử nghiệm thuốc và sản phẩm trên động vật là vô nhân đạo. Một số lại nghĩ việc thử nghiệm rất quan trọng và cần thiết để cải thiện và cứu lấy mạng sống con người. Hãy thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)
 • In modern society, more and more older adults are living in homes for the elderly instead of being cared for by younger family members in their homes. Why do you think this is happening? Do you believe that this is the best way for modern families to care for their older relatives?
  (Ở xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người cao tuổi phải sống trong viện dưỡng lão thay vì được chăm sóc bởi con cháu trong gia đình. Tại sao bạn nghĩ chuyện này xảy ra? Bạn có nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để các gia đình hiện đại chăm sóc người cao tuổi trong gia đình?)

Khi bạn đã giành thời gian để đánh dấu chủ đề, bạn sẽ luôn ghi nhớ nó xuyên suốt bài làm.


(Còn nữa)


Người dịch: Đức

Nguồn: ieltscanadatest.com

Tháng Bảy 14, 2018

0 responses on "Hiểu yêu cầu bài luận trước khi viết (P1) - IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016