IELTS Planet - Học IELTS online

hluong – Overall: 6.5: “hành trình học của mình bài bản hơn”

hluong.***@gmail.com

Bạn bắt đầu học tại IELTS Planet: 1 – 3 tháng

Bạn đã tham gia khoá học: Premium 2016

Kết quả: Writing: 6.5 – Reading: 6.5 – Speaking: 5.5 – Listening: 6.5 – Overall: 6.5

Chia sẻ: 

Mình rất tâm đắc với bài giảng Reading của anh Quang Thắng và bài giảng Writing của anh Ngọc Bách. 

Khó khăn của mình là chưa có cơ hội được giao tiếp với người nước ngoài thường xuyên. Hơn nữa việc mình viết bài mà không có ai chữa. Bên IELTS Planet đã hỗ trợ mình rất nhiều trong việc chữa bài. Theo mình để đạt hiệu quả cần có kế hoạch học cụ thể và học theo kế hoạch đó một cách nghiêm túc. Khi tìm thấy IELTS Planet, mình nghĩ hành trình học của mình sẽ bài bản hơn vì các kĩ năng được hướng dẫn cụ thể từ dễ đến khó. Nhưng, tính năng mình không thích nhất là việc đóng topic vào thứ 7 và chủ nhật. Đó là thời gian mọi người rảnh để học nhiều nhất và việc đóng topic khiến việc gửi mail bài viết qua email gặp khó khăn và thường xuyên bị thiếu bài.

May 30, 2017

0 responses on "hluong - Overall: 6.5: "hành trình học của mình bài bản hơn""

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016