IELTS Planet - Học IELTS online

hoainhan1403 – Overall 6.0: “Chữa bài writing là phần mình thích nhất”

hoainhan1403**@gmail.com

Công việc hiện tại: Sinh viên

Bạn biết đến IELTS Planet bằng cách: Được bạn bè giới thiệu

Bạn bắt đầu học tại IELTS Planet: 1 – 3 tháng

Bạn đã tham gia khoá học Premium 2016

Kết quả: Writing: 6.0 – Reading: 6.0 – Speaking: 6.0 – Listening: 6.0 – Overall: 6.0

Chia sẻ: 

Chữa bài writing là phần mình thích nhất trong khóa học. Vì các bạn sửa bài rất kỹ, và nếu mình cảm thấy chưa hài lòng về bài sửa, mình sẽ được sửa lại và được interact trực tiếp với người sửa bài bằng cách để lại comment. Trước đây, mình chủ yếu tập trung ôn writing nhưng thật sự chưa có phương pháp. Tại IELTS Planet có khóa học Writing của anh Ngọc Bách, đã giúp mình nắm và hiểu được các loại bài và dàn bài chung khi viết , điều đó đã giúp mình cải thiện rất nhiều. Bí quyết hiệu quả với mình trong suốt quá trình học là chuyên cần vì mỗi tuần mình đều cố gắng viết ít nhất 2 bài writing, làm 3 test listening và reading

– Nếu bạn chưa từng biết đến và học IELTS Planet, thì hành trình học IELTS của bạn sẽ như thế nào? 

Có thể mình sẽ cải thiện được phần reading và listening của mình bằng phương pháp tự học, nhưng writing thì thật sự là một điều khó khăn với mình

May 30, 2017

0 responses on "hoainhan1403 - Overall 6.0: "Chữa bài writing là phần mình thích nhất""

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016