IELTS Planet - Học IELTS online

Học nhận xét số liệu để cải thiện điểm viết – IELTS Writing

Hãy tăng thêm giá trị cho bài IELTS Writing Task 1 (và nhờ vậy tăng thêm điểm viết) bằng cách viết đánh giá về các số liệu có trên đề bài. Cùng xem nhé!


michal-parzuchowski-227671


Trong phần thi Viết của kì thi IELTS Writing học thuật, bạn phải hoàn thành 2 phần. Trong đó, bài Task 1 bạn được cho xem những thông tin được thể hiện dưới dạng đồ thị, biểu đồ, bảng thống kê. Bạn sẽ có khoảng 20 phút để viết ít nhất 150 từ miêu tả về những số liệu này. Việc thêm giá trị cho bài viết bằng cách đưa ra những nhận xét về các con số thật sự thể hiện rằng bạn có khả năng nắm bắt và trình bày những điểm quan trọng, cũng như có thể nhận biết được những ý nghĩa và xu hướng thông qua dữ liệu. Điều này sẽ giúp điểm trung bình của bạn tăng lên đáng kể.


Hãy cùng nhìn vào ví dụ dưới đây:

>> The sales of bread rolls increased from 300 in the first quarter to 500 in the second. (Doanh số bán ra của những ổ bánh mì đã tăng từ 300 trong quý 1 đến 500 trong quý tiếp theo.)

Đây là một câu viết khá tốt, nó đúng ngữ pháp và cung cấp được dữ liệu, chỉ ra rằng doanh số bán ra đã tăng. Nhưng nếu chúng ta thêm vào đó một ít nhận xét thì sẽ thế nào?


>> The sales of bread rolls increased from 300 in the first quarter to 500 in the second, which made them the highest-selling bakery product in the first half of the year. (Doanh số bán ra của những ổ bánh mì đã tăng từ 300 trong quý 1 đến 500 trong quý tiếp theo, khiến cho bánh mì ổ trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong nửa năm đầu.)

Câu viết thứ 2 đã tăng thêm giá trị bằng cách đưa vào nhận xét về dữ liệu bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ để bổ sung ý nhận xét. Đây cũng là cách mà bạn có thể dùng để vận dụng thêm điểm ngữ pháp và tăng điểm Grammar.


Một cách viết khác mà bạn cũng có thể sử dụng là dùng mệnh đề nguyên nhân – kết quả. Bằng cách này, bạn vừa có thể thêm vào nhận xét của mình, vừa có thể sử dụng thêm các từ nối câu, tăng điểm Coherence và Cohesion của mình đấy!

>> Bread rolls became the highest-selling bakery product in the first half of the year due to an increase from 300 in the first quarter to 500 in the second. (Bánh mì ổ trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong nửa năm đầu nhờ vào sự gia tăng doanh số bán ra từ 300 trong quý 1 đến 500 trong quý tiếp theo.)


Để tìm thêm những bài luyện tập về cách nhận xét dữ liệu, hãy tìm đọc cuốn ELTS Advantage Writing Skills – Richard Brown và Lewis Richards. 


Người dịch: Lan Phương

Nguồn: bellenglish

October 16, 2017

0 responses on "Học nhận xét số liệu để cải thiện điểm viết - IELTS Writing"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016