IELTS Planet - Học IELTS online

Hướng dẫn kích hoạt đơn hàng COD (giao khóa học tận nhà)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản giao hàng tận nhà trên IELTS Planet – Học IELTS online

  1. Truy cập địa chỉ http://ieltsplanet.info/verify-cod/ (hoặc click COD trên thanh Menu trang)

2

  1. Nhập mã thẻ phía trong phong bao bạn nhận được vào ô “Mã COD” và click “Kích hoạt

Noname

 

 

  1. Thông báo thanh toán thành công sẽ hiện ra,

 

3

Đơn hàng chuyển sẽ qua trạng thái Đã hoàn thành trong http://ieltsplanet.info/my-account/

4

 

 

Tới đây là bạn đã có thể tham gia vào các khóa học đã đăng ký trên IELTS Planet – Học IELTS online .

 

Mọi huớng dẫn (truy cập lớp học, gửi bài Writing ….) bạn có thể tìm thấy trong mục Hỗ Trợ trên IELTS Planet – http://ieltsplanet.info/ho-tro/  hoặc liên hệ Hotline: 0933.126.018

Cảm ơn bạn, chúc bạn học và thi thật tốt :)

Ciao.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016