IELTS Planet - Học IELTS online

Premium IELTS 8.0 – Lộ trình học 6 tháng

8

Lộ trình học và ôn luyện IELTS Academic trong vòng 6 tháng với plan cho từng ngày học cụ thể sẽ giúp các bạn chinh phục được tất cả các dạng câu hỏi thường xuyên gặp bằng những phương pháp học hiệu quả tích lũy từ kinh nghiệm thi và giảng dạy của các giáo viên tại IELTS Planet. Các bạn hãy sắp xếp ít nhất 2 tiếng/ngày để học theo lộ trình này,

IELTS Planet - Học IELTS online 2016