IELTS Planet - Học IELTS online

IELTS Advantage: Reading Skill – IPBook

chỉ mục


IELTS Advantage: Reading Skill cung cấp kiến thức toàn diện để có thể đạt được band 6.5 – 7.0 ở phần thi Reading hoặc cao hơn. Người học General Training IELTS cũng có thể dùng sách này. Sách hướng dẫn những chiến thuật mấu chốt để có thể làm bài đọc hiệu quả hơn và hiểu rõ bài đọc dễ dàng hơn, như skimming, scanning và speed-reading.

Mỗi unit đều gồm đa dạng các bài đọc có độ dài khác nhau, với đa phần những chủ đề thường gặp trong bài thi thật. Mỗi unit được chia thành những phần khác nhau:

  • Tìm hiểu những loại câu hỏi và cách tiếp cận
  • Phát triển kĩ năng cần thiết để đối diện với lượng đọc trong bài thi
  • Học những chiến thuật giúp tận dụng tối đa thời gian
  • Phát triển vốn từ vựng và collocation, đặc biệt chú ý đến từ đồng nghĩa và paraphrase

Tải xuống tại Đây nhé!

Tháng Tám 1, 2016

0 responses on "IELTS Advantage: Reading Skill - IPBook"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016
error: Content is protected !!