IELTS Planet - Học IELTS online

IELTS Reading: Kĩ năng làm bài thi là điều cốt yếu cho thành công

AAEAAQAAAAAAAAXvAAAAJDA0MGQ5ZmRmLWVjOWItNDhhYS04ODA5LTYxMDM4YzA1MDA5Nw

Khi tôi bắt đầu một lớp IELTS mới, điều đầu tiên tôi muốn các học viên tiếp cận đó là các kĩ năng làm bài thi. Do đó, tôi cho học đọc và hoàn thành một số task IELTS Reading. Dường như bao giờ cũng vậy, các học viên sẽ để các câu hỏi sang một bên và tập trung vào đọc bài đọc từng chữ một từ đầu đến cuối. Nhiều học viên trở nên hoảng hốt khi gặp những từ học không biết. Trong khi đó, thời gian vẫn trôi mà không có câu hỏi nào được trả lời…

Trong bài thi Reading, thời gian vô cùng quý giá. Bài viết này sẽ tập trung vào ba chiến thuận giúp các bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao điểm số.

 

  1. Tập trung vào câu hỏi

Bạn cần đặt ưu tiên cho phần câu hỏi thay vì bài đọc. Hãy bắt đầu bằng việc đọc các câu hỏi để xác định xem mình cần tìm những thông tin gì khi đọc. Khi tìm thấy thông tin, hãy ghi lại ngay. Bằng cách đó, bạn sẽ sử dụng thời gian được cho một cách có hiệu quả. Một cách khác là đọc bài, đọc các câu hỏi rồi lại quay lại tìm thông tin trong các đoạn văn – tuy nhiên cách này không hiệu quả vì thời gian của chúng ta là có hạn.

 

  1. Đừng lo lắng về những từ bạn không biết

Okay, bạn đang xử lý các câu hỏi rất tốt… và đột nhiên, bạn thấy một từ mới và bạn bắt đầu hoảng sợ. Hãy bình tĩnh! Điều quan trong là không được lo lắng và để những từ ngữ bạn không biết làm xao nhãng. Hãy nhớ rằng kể cả người bản ngữ cũng thường gặp những từ mà họ không biết. Chỉ cần không quá nhiều, chúng sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn đọc hiểu đoạn văn. Dù thế nào, bạn cũng đã vào bài thi, do đó đã quá trễ để hiểu từ mới.

Chiến thuật đầu tiên cho bạn là hãy bỏ qua từ đó. Bạn vẫn sẽ hiểu cả câu chứ? Ví dụ, bạn vẫn sẽ hiểu câu này mà không cần phải hiểu từ XXX:

Among the animals threatened by climate change are elephants, XXX and polar bears.

Chiến thuật thứ hai đó là hãy đoán nghĩa của từ đó dựa vào những từ xung quanh. Trong câu đã cho ở trên, chúng ta dễ dàng đoán ra được XXX là một loại động vật. Nếu bạn được yêu cầu kể tên ba loại động vật bị đe doạ bởi thay đổi mội trường, bạn vẫn có thể điền cả XXX kể cả khi bạn không hiểu từ đó.

 

  1. Tiếp tục!

Nếu cả hai phương pháp trên đều không phát huy tác dụng và bạn vẫn bị kẹt, hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo và quay lại câu đó nếu như có thời gian. Thời gian tiêu tốn vào những câu hỏi bạn không biết là thời gian thiếu mất cho những câu hỏi sau đó mà có thể bạn sẽ trả lời đúng.

May 20, 2016

0 responses on "IELTS Reading: Kĩ năng làm bài thi là điều cốt yếu cho thành công"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016